Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

17/2558

19 ม.ค. 2558

นายบุญส่ง กองสุข

พัดลมของเครื่องสำรองไฟมีเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/2558

16 ม.ค. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

กุญแจประตูเปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

15/2558

16 ม.ค. 2558

นายธนากร โคธิเสน

ประตู ตู้เก็บถ้วยกาแฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2558

15 ม.ค. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ...ไม่ไหล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2558

14 ม.ค. 2558

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ไฟดับห้อง 7120 ถึง ห้อง 7126 (คุณสัมฤทธิ์ และ คุณมีชัย ดำเนินการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้ว)

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

12/2558

14 ม.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งบอร์ดหน้าห้อง ISO/17025

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2558

14 ม.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เครื่องย้ายแอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2558

14 ม.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น3โถปัสวะรั่วซึมลงไปชั้น2,ชักโครกตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

9/2558

13 ม.ค. 2558

นายธนากร โคธิเสน

ไฟกระพิบ เปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2558

13 ม.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ไฟกระพริบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

7/2558

12 ม.ค. 2558

นางธีรนุช หาญโสภา

ซ่อมชั้นหนังสือไม้เดิม ให้มีขนาดที่ต้องการใช้งาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

6/2558

12 ม.ค. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

สวิซท์ปิด-เปิดไฟฟ้าหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 3 ทิศตะวันออก ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณทองแดงและคุณมีชัย

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2558

12 ม.ค. 2558

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

กดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

4/2558

8 ม.ค. 2558

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

sc. 1101 / 1102 / 1103 = 12 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2558

5 ม.ค. 2558

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

หลอดไฟฟ้าไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2558

5 ม.ค. 2558

นางธีรนุช หาญโสภา

ย้ายผ้าม่าน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2558

5 ม.ค. 2558

นางละม้าย ศรีพรหม

เดินสายไฟในหน่วยพัสดุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

309/2557

30 ธ.ค. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำไหลหยดตลอดเเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

308/2557

24 ธ.ค. 2557

นางวนิดา เสนามนตรี

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

307/2557

24 ธ.ค. 2557

นางวนิดา เสนามนตรี

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ] 170 [ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151