Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

105/2557

4 มิ.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชั้น1(ติดกับเคมี)ก็อกน้ำปิดไม่ได้ ด่วนๆๆๆ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

104/2557

4 มิ.ย. 2557

นายภาณุ แตงหนู

ติดตั้ง Timmer ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง server อาคาร SC.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

103/2557

4 มิ.ย. 2557

นายภาณุ แตงหนู

ติดตั้ง Timmer ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง server อาคาร SC.06

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

102/2557

3 มิ.ย. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ประตูเชื่อมระหว่างสโมสรนักศึกษาและห้องเรียนชำรุด ต้องเปลียนใหม่ จำนวน 2 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

101/2557

3 มิ.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง VIP หน้าหน้องพิมล ประตูตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

100/2557

3 มิ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

โช๊คบานประตูหลุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2557

2 มิ.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8317กลอนลูกบิดชำรุด/ติดต่อแม่บ้านก่อนซ่อม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2557

30 พ.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น2 น้ำดื่มมีกลิ่นฉุน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

97/2557

28 พ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกกดน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิงชั้น 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

96/2557

27 พ.ค. 2557

นายสมัย พาดี

ที่ล็อกบานประตูชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2557

22 พ.ค. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟกระพริบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2557

21 พ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ห้องน้ำห้อง 7110 ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิง 1 ห้อง สายฉีดชำระห้องน้ำชายรั่วชำรุด 1 ห้อง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2557

21 พ.ค. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ลูกบิดประตู

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2557

21 พ.ค. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

91/2557

20 พ.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

พัดลมเพดานเปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

90/2557

20 พ.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลังคาหน้าห้อง7410และ7432รั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2557

20 พ.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

88/2557

19 พ.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

อุดช่องที่เจาะให้สายไฟผ่าน (เนื่องจากมีหนูใช้เป็นทางผ่าน)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2557

19 พ.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

สายไฟชำรุด เนื่องจากหนูกัด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2557

16 พ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4015 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ] 170 [ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151