Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

242/2561

17 ก.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โถเหยียว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2561

16 ก.ค. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

1. ติดตั้งที่วางเครื่องแก้ว 4 อัน 2. คิดตั้งถังดับเพลง 4 ถัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

240/2561

16 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

239/2561

16 ก.ค. 2561

นายธนากร โคธิเสน

เปลียนฝานั่งชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

238/2561

13 ก.ค. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

ปุ่มกด ขึ้นลิฟ หน้าลิฟชั้น 3 ตึก sc.06 กดไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

237/2561

12 ก.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั้กไฟบริเวณหน้าห้อง 7234 ช็อต

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เต้ารับไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เห็นควรติดตั้งใหม่

236/2561

12 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ก๊อกเครื่องทำน้ำเย็นรั่วน้ำหยดตลอดเวลาครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

235/2561

12 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8706มีน้ำหยดลงมาจากท่อบนเพดานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

234/2561

12 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ป้ายพระเทพฯหน้าตึก8ฉีกขาดห้อยลงมาครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

233/2561

12 ก.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

หลอดไฟนีออนรางคู่ขาด 2 ดวง รางละ 1 ดวง (ถ้ามาแล้วไม่พบอาจารย์สามารถแจ้งสารบรรณเปิดห้องให้เข้าซ่อมได้เลยค่ะ)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

232/2561

11 ก.ค. 2561

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

หลอดไฟเปิดไฟแล้วไม่ติด จำนวน 3 หลอด (หลอดยาว)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2561

11 ก.ค. 2561

นายนพพร ไชยราษฎร์

แขนรถยนต์ยกขึ้นเวลารถผ่านก็ยกลงโดยที่ไม่ต้องสแกนบัตร

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

230/2561

11 ก.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2561

9 ก.ค. 2561

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟกระพริบ กำลังจะดับ 1 หลอด (ด้านหลังห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

228/2561

9 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8101ก๊อกน้ำชำรุด1อัน, 8102ก๊อกน้ำชำรุด1อัน, 8106ก๊อกน้ำชำรุด1อัน, 8107ก๊อกน้ำชำรุด1อัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2561

6 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนกลอนประตูบานสวิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2561

6 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนกุญแจประตูบานสวิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2561

6 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ประตูบานสวิงโช้คเสีย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2561

5 ก.ค. 2561

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

สำรวจและดำเนินการซ่อมแอร์กรณีแอร์เสียห้องเรียนในอาคารเรียนร SC.05 ทุกห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

สำรวจเบื้องต้นเรียบร้อย

223/2561

5 ก.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไมเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ซ่อมคอยล์ร้อน


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151