Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

182/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

หลอดไฟฟ้ากระพริบ ทางเดินขึ้นตึก ด้านนอกประตู 1 หลอด ด้านในหน้าห้องLab ชีวเคมี 1 หลอด และบันไดทางขึ้นชั้น2

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด led 4 =6f

181/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

ปลั๊กหลุดออกจากที่ยึดติดกับเสา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

เครื่องปรับอากาศ มีควันออกมาและมีกลิ่นเหม็นไหม้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ชุดคอยเย็นไหม้

179/2561

4 มิ.ย. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องเครื่องมือกลางไม่ติด จำนวน 2 หลอด เป็นหลอดไฟขนาดเล็ก (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 ค่ะ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2561

4 มิ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟดับบริเวณห้อง 7114

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

177/2561

31 พ.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

เก๋าอี่ ภานในห้องชำรุด จำนวน 4 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชำรุด

176/2561

31 พ.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟหระพริบ จำ นวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2561

31 พ.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

เปิดแอร์แต่อาการภายในห้องไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

สำรวจเบื้องแอร์ปกติ

174/2561

30 พ.ค. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ในห้อง 8115-4 จำนวน 8 หลอด โปรดดำเนินการภายในวันที่ 1 มิย.2561

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2561

30 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ซ่อมด่วน8104 หลอดไฟช๊อต2หลอด(น้ำรั่วผ่านโคมหลอด)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

172/2561

30 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน ปลั๊กไฟข้างดาดฟ้า(ชั้น6) ไม่มีไฟต่อออกไปซ่อมดาดฟ้าครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2561

28 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8801ห้องพักรวมเคมีก๊อกน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2561

28 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122ที่กดชักโครกชำรุด,8121ก๊อกน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

169/2561

28 พ.ค. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟไม่ติด (หลอดไฟขนาดเล็ก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2561

25 พ.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำเข้าซักโครกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตรวจสอบแล้ว ก๊อกน้ำรั่วปิดไม่อยู่

167/2561

23 พ.ค. 2561

นางสนธนี วรชินา

แอร์อยู่ติดด้านหน้าห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

คอมเพสเซอร์ช๊อตไหม้

166/2561

22 พ.ค. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2561

21 พ.ค. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งหมด 7 หลอด - ในห้องทำงาน 1 หลอด - ในห้องแล็ปคอมฯ 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

164/2561

18 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนชั้น5 น้ำไหลเข้าฝ้าตามท่อ hood ห้อง 8520 และห้อง8521 ทำให้ฝ้าเกิดความเสียหาย แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

163/2561

17 พ.ค. 2561

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศ บริเวณงานวิจัยและบริการวิชาการ มีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151