Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

399/2561

12 พ.ย. 2561

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ที่กั้นลานจอด อาคาร sc.03 ยกไม่ขึ้น ซ่อมให้ด้วยครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตรวจสอบแล้ว ตัวอ่านบัตรสแกนไม่ทำงาน12/11/61

398/2561

8 พ.ย. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้อง tem ไม่มีความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ส่งร้านซ่อม ล้างใหญ่ 4 เครื่อง ซ่อมคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง

397/2561

8 พ.ย. 2561

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

396/2561

7 พ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ข้อต่อท่อน้ำประปารั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

395/2561

7 พ.ย. 2561

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟมีแสงสีชมพู จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

394/2561

7 พ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินชั้น 3 ส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ติดจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

393/2561

7 พ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อชักโครกตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

392/2561

7 พ.ย. 2561

นายขวัญชัย มูลเค้า

ไฟ ดับครึ่งห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

391/2561

5 พ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ด้านตะวันตก น้ำซึมลงจากเพดาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

390/2561

5 พ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก ส่วนของสาขาคณิตศาสตร์ อุดตัน น้ำไม่ไหลทิ้ง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

389/2561

4 พ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ซิงค์น้ำรั่ว 2 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

388/2561

4 พ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ซิงค์น้ำรั่ว โต๊ะ 1 ,2และโต๊ะ4

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/11/2561

387/2561

4 พ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกปิดแล้วไม่สนิทมีน้ำไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/11/2561

386/2561

2 พ.ย. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ตู้เย็นเสีย อาการ ตู้ที่ 2 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

385/2561

2 พ.ย. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

กุญแจประตู ปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

384/2561

31 ต.ค. 2561

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

เปิดใช้งานแล้วหลอดไฟไม่ส่องสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

383/2561

31 ต.ค. 2561

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ปลั๊กไฟบริเวณทางเดินชั้น 2 ใช้กับเครื่องมือหม้อต้มฆ่าเช้ือ ตึก sc 07

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ทำการติดตั้งระบบเต้ารับใหม่ครับ

382/2561

30 ต.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำรั่วเครืองปรับอากาศ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

381/2561

25 ต.ค. 2561

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

380/2561

25 ต.ค. 2561

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ประตูทรุด เปิด-ปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151