Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

100/2556

18 มิ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้า(หลอดผอมใหม่)ชั้น6 กระพริบ3หลอด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

99/2556

18 มิ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

พัดลมเพดานชั้น 5,6,7,8 แกว่ง-เสียงดัง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

98/2556

18 มิ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องทำน้ำเย็นชั้น5,6,7ไม่ทำงาน รับแจ้งจากจนท.

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

97/2556

17 มิ.ย. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ตัวค้ำตู้แขวนตามห้องพักอาจารย์ และห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทรุดตัวหรือพังอาจเกิดความเสียหาย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

96/2556

14 มิ.ย. 2556

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ชักโครก ห้อง 7006 กดไม่ลง และอ่างน้ำห้อง 7007 แตก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2556

14 มิ.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเด้อ รีบๆๆมาทำให้เสร็จเ็วๆๆ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2556

14 มิ.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเด้อ รีบๆๆมาทำให้เสร็จเ็วๆๆ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2556

13 มิ.ย. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

สัญญาณเป็นเสียงซ่าๆ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

92/2556

13 มิ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สายน้ำเข้าหัก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

91/2556

13 มิ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชักโครก2 สายฉีก3

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

90/2556

11 มิ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำประปา ไหลค่อยทางฝั่งห้อง 7114,7115,7116 แต่ฝั่งอื่นไหลแรงปกติ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2556

11 มิ.ย. 2556

นางนาตยา ยังดี

เปลี่ยนกุญแจตู้เคาน์เตอร์ของหน่วยพัสดุ จำนวน 2 ชุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2556

11 มิ.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ปลั๊กไหม้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2556

7 มิ.ย. 2556

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดเพิ่มเติมห้องพัก นศ. ป.เอก และห้อง อ.กิตติกร ห้องละ 1 แผ่น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2556

6 มิ.ย. 2556

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ติดตั้งไฟสนามหน้า อคร.

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2556

4 มิ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2556

4 มิ.ย. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

รางหลอดนีออนหลุดออกมาจากพื้นฝ้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2556

30 พ.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ผู้ติดต่อประสานงานจากภายนอกอาคารไม่สามารถโทรมาได้ ไม่มีเสียงตอบรับ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

81/2556

30 พ.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิตซ์สามทางเสีย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2556

28 พ.ค. 2556

นายเจริญ สำนักบ้านโคก

เตรี่องปรับอากาศไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ] 184 [ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151