Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

273/2565

20 ต.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา บุระคำ

หลอดไฟเปิดไม่ติด จำนวน 12 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2565

18 ต.ค. 2565

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

หลอดไฟทางเดินและในห้องพักศูนย์อนุกรมวิธานไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED 5 ชุด

271/2565

18 ต.ค. 2565

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ประตูทางเข้าตึกกลม เปิด ปิด ยาก จำนวน 2 ฝี่ง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

270/2565

17 ต.ค. 2565

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

มีน้ำหยดลงมาจากเพดานที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคาร SC.06 ทั้งสองห้องค่ะ ขอให้รีบดำเนินการด่วนเนื่องจากน้ำซึมตรงกับรางหลอดไฟ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

269/2565

12 ต.ค. 2565

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟดับเปิดแล้วไม่ติด จำนวน 12 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

268/2565

11 ต.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกสายชำระแตก น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

267/2565

11 ต.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

สายฉีดชำระในห้องน้ำ ชั้น 2และชั้น 3 มีน้ำซึมตลอด ที่กดชักโครกหัก ฝาชักโครกแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

266/2565

10 ต.ค. 2565

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

เปิดแอร์แล้วมีกลิ่นเหม็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

265/2565

6 ต.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกชำรุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

264/2565

6 ต.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่ว 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

263/2565

4 ต.ค. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ประ่ตูทางเข้าห้องพักอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ไม่สามารถล๊อค ได้ และหน้าต่างกระจกไม่สามารถล๊อคได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

262/2565

4 ต.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8404 ประตูตก ปิดไม่ได้โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เนื่องจากขณะนี้ห้องเรียนไม่ว่าง / ห้องเรียนว่างกรุณาโทรแจ้งได้เลยครับ 06-10-65

261/2565

3 ต.ค. 2565

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์มีน้ำหยดเป็นจำนวนมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

260/2565

3 ต.ค. 2565

นายสุขทวี คลังตระกูล

ขออนุญาตแจ้งซ่อม แอร์ อาคาร Sc.05 ตามรายการดังนี้ 1. ห้อง 5101 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0400-15-015-000-000010/49อาการเสียแแอร์เปิดใช้งานมีเสียงดังมากที่คอมเพรสเซอร์แอร์ แอร์ไม่เย็น 2. ห้อง 5102 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0400-15-015-000-00007/50 อาการเสียแแอร์เปิดใช้งานมีเสียงดังมากที่คอมเพรสเซอร์แอร์ แอร์ไม่เย็น 3. ห้อง 5103 มข.0400-15-015-000-00004/51 อาการเสีย น้ำไหลล้นออกมาจากตัวแอร์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

259/2565

29 ก.ย. 2565

นางสุปราณี พรมมา

น้ำที่ชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำชั้น 5 อาคาร SC04 ห้อง 4503

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ชุดลูกลอยเปิด-ปิดน้ำชำรุด สายฉีดชำระชำรุด } รออุปกรณ์จากภาควิชาฯ 03/10/65ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2565

28 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

สวิตซ์เปิด-ปิด พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้ทำการตรวจเช็ค ใช้งานได้ตามปกติ4 เครื่อง มอเตอร์ช๊อตไหหม้ 4ตัว เห็นควรซื้อใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดครับ

257/2565

28 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟทางเดินจากตึกเคมีไปคอมเพล็กซ์เก่า หลอดไปฟ้าใต้ตึก SC01 และ 04 ใช้งานได้ไม่ดีจำนวน 17 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

256/2565

27 ก.ย. 2565

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ห้องน้ำหญิงชั้น B อาคาร SC.08 ไฟไม่ติด ประตูห้องน้ำชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟติดครึ่งเดียวจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

254/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

น้ำฝนไหลลงมาตามท่อจากชั้นบนลงมาถึงชั้นล่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151