Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

65/2562

12 มี.ค. 2562

ดร.ยุภาพร ตงประสิทธิ์

ลูกลอยของชักโครกเสีย ทำให้น้ำไหลทิ้งตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ช่วยซ่อมด่วนด้วยค่ะ เสียดายนัำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19-03-62

64/2562

8 มี.ค. 2562

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ที่กั้นลานจอด ตึก 03ทางออกยกไม่ขึ้น

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

63/2562

6 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้าห้องเรียนดับ(49หลอด) 8103-10, 8104-4, 8105-8, 8304-4, 8305-6, 8312-2, 8404-3, 8405-4, 8412-2, 8504-4, 8505-4

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

62/2562

5 มี.ค. 2562

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ชักโครกห้องน้ำหญิงน้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

61/2562

5 มี.ค. 2562

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

หลอดไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

60/2562

4 มี.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชั้น 6 รั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2562

4 มี.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายกดน้ำไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

58/2562

4 มี.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

สายชำระชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2562

4 มี.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

อ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

สะดืออ่างล้างมือชำรุด

56/2562

1 มี.ค. 2562

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟ 7310 ไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

55/2562

1 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505 น้ำแอร์หยดอย่างแรงครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

54/2562

1 มี.ค. 2562

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไหม้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

53/2562

27 ก.พ. 2562

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ปั๊มลมไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

52/2562

27 ก.พ. 2562

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์​

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

51/2562

26 ก.พ. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำชายรั่วซึ่ม

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

50/2562

25 ก.พ. 2562

นางปารัชญ์ โคธิเสน

ประตูด้านหน้าห้องงานบริการประตูหลุด ไม่สามารถเปิดใช้งานได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

49/2562

25 ก.พ. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

รางหลอดไฟหลุดจากเพดาน หน้าห้องน้ำชายชั้น3ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

48/2562

25 ก.พ. 2562

นายสุขทวี คลังตระกูล

ประตู SC 6106 ล๊อคไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2562

20 ก.พ. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1.อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ 2.ซ่อมเสร็จเรียบร้อย19-03-62

46/2562

20 ก.พ. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน 6409 เครื่องปรับอากาศ มีเสียงดัง และไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151