Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

184/2560

8 พ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง 8404 แอร์นำ้หยดอย่างแรงครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

183/2560

8 พ.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ระบบสายไฟฟ้า ห้อง 3128 มีปัญหา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2560

7 พ.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

น้ำรั่วซึมดาดฟ้าชั้น 4 ด้านตึกภาควิชาฟิสิกส์ (เก่า) อาคาร SC.03

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

181/2560

4 พ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไมเย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2560

4 พ.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วมีนำ้หยดลงมา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

179/2560

3 พ.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

กุญแจหักติดกับประตู

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2560

3 พ.ค. 2560

นายยุทธพงษ์ ภักมี

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

177/2560

3 พ.ค. 2560

นายยุทธพงษ์ ภักมี

ขณะสนทนา คู่สายได้ยินเสียงเรา แต่เราไม่ได้ยินเสียงคู่สาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

176/2560

2 พ.ค. 2560

นายอนัน พิลาวุฒิ

ข้อต่อท่อน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำแตก ไม่สามารถใช้เครืิ่องกรองน้ำได้ ซึ่งเครื่องกรองนี้เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม(มข.1500-03-008-000-00003/51) ที่หน้าห้อง 8205 ตึก sc.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2560

27 เม.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

174/2560

27 เม.ย. 2560

นางกิตติยา ค้อชากุล

งานบริการวิชาการและวิจัย จัดประชุมวิชาการ วันที่ 29 เมย.60 จึงขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมอุปกรณ์ ในวันที่ 28 เมย.60 ดังนี้ 1.โพเดียม สำหรับกล่าวเปิด ห้อง 8103 จำนวน 1 ตัว 2.โต๊ะขาวสำหรับนั่งแถวแรก ในห้อง 8103 จำนวน 6 ตัว และเก้าอี้บุนวมจำนวน 18 ตัว 3.โต๊ะขาวสำหรับลงทะเบียนจำนวน 3 ตัว เก้าอี้พลาสติกจำนวน 10 ตัว หน้าห้อง 8103 4.โต๊ะขาวสำหรับวางอาหารว่างจำนวน 3 ตัว 5.บอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ใต้ตึก SC.08 (ชั้น B) จำนวน 60 บอร์ด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2560

27 เม.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำไม่ไหล

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

172/2560

26 เม.ย. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2560

26 เม.ย. 2560

นายสุขทวี คลังตระกูล

ได้รับแจ้งจาก รองคณบดีฝ่าายบริหารว่า เวลา 09.05 น. ป้ายไวนิลในหลวงหน้าตึก sc.07 ชำรุด ขอความอนุเคระห์ติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น4(ข้างห้องแลป)ไม่ติดทั้งวงจรครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

169/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟแสงสว่างในห้องเรียนชำรุด ชั้น1-10หลอด ชั้น3-5หลอด ชั้น5-7หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เหล็กกั้นเข้าหลังตึก08 ชำรุดอีกแล้วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

167/2560

24 เม.ย. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

โต๊ะอาจารย์ 1 ตัว - เปลี่ยนกุญแจ - ซ่อมบานปิด-เปิด - ทาสีเคลือบเงาโต๊ะใหม่ ****โต๊ะจะซ่อมตั้งที่โรงงานแล้ว****

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

166/2560

24 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ก๊อกหัก ชั้น2ครับ ท่อน้ำดื่มเข้าตู้ทำน้ำเย็นรั่วอย่างแรงครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2560

24 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 ห้อง8505 น้ำแอร์รั่วลงมาอย่างแรง และตอนนี้ฝ้าเพดานทะลุลงมาแล้วครับ

ส่งร้านซ่อม


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151