Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

129/2557

30 มิ.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เจาะติดม่านห้องพักอาจารย์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

128/2557

30 มิ.ย. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ท่อน้ำอุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

127/2557

27 มิ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2557

27 มิ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ติดตั้งก๊อกน้ำและอ่างน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2557

26 มิ.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โช๊คประตูทางเข้าห้องพักอาจารย์ชั้น8ชำรุดโปรดซ่อมด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

124/2557

24 มิ.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ติดตั้งโทรศัพท์เลขหมาย IP และติดตั้งเบอร์โทรโต๊ะหัวหน้าภาค

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2557

23 มิ.ย. 2557

นายสมัย พาดี

ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2557

23 มิ.ย. 2557

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ลูกบิดพัง ไม่สามารถเปิด-ปิด ได้ ที่ห้อง 6426

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

121/2557

19 มิ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มอเตอร์พัดลมมีเสียงดัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2557

18 มิ.ย. 2557

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ท่อน้ำรั่ว ข้อต่ออ่างล้างจาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

119/2557

17 มิ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำมีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2557

17 มิ.ย. 2557

นายสันติ บัวหอม

ลูกลอยชำรุด น้ำล้นบ่อ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2557

17 มิ.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

นำรังนกออกจากพัดลม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2557

16 มิ.ย. 2557

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

โทรศัพท์ห้องรอบบริหาร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2557

13 มิ.ย. 2557

นางคำพา อนุศรี

ลูกบิดประตูห้องพัก อ.พงศกร ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2557

12 มิ.ย. 2557

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

-สายไฟฟ้าเเอร์ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2557

10 มิ.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เดินสายไฟห้องพักอาจารย์ และน้ำหยดจากช่องแอร์ห้องพักอาจารย์ชั้น 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2557

10 มิ.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

นำรักนกออกจากพัดลม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2557

10 มิ.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

นำรังนกออกจากพัดลม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2557

9 มิ.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟติดผนังชำรุด 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] 169 [ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151