Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

6/2567

3 ม.ค. 2567

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไม่มีไฟ (ตึกเล็กชั้น 2 Lab อ.นิศาชล)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2567

3 ม.ค. 2567

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 W 2 จุด

4/2567

3 ม.ค. 2567

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด

มอบหมายงานแล้ว

3/2567

3 ม.ค. 2567

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ห้องน้ำหญิงด้านในสุด ที่ฝ้าตรงหลอดไฟฟ้ามีน้ำหนดลงมา

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สาเหตุมาจากก๊อกน้ำภายในห้องน้ำหญิงชั้น2 ภาควิชา คอมฯ(เดิม)รั่วซึมจำนวน 2จุด เบื้องต้นได้ดำเนินการปิดน้ำไว้แล้ว พร้อมกับแจ้งให้ภาควิชาฯดำเนินการต่อไป10/01/ 67

2/2567

2 ม.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc.08 8101 8106 ประตูห้องน้ำหญิงล้ม2บานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

1/2567

2 ม.ค. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ห้องน้ำชาย ชั้น 2 มีน้ำไหลตลอดเวลา ต้องปิดวาวล์น้ำไว้ ทำให้ห้องน้ำทั้งหญฺิงและชายของชั้น 2 สาขาจุลชีววิทยา ใช้งานไม่ได้ 2. เปลี่ยนก็อกน้ำ อ่างล้างมือ ห้องน้ำผู้หญิงชั้น 1 ตัว (มีอุปกรณ์พร้อมแล้ว) 3. ท่ออ่างล้างมือ ห้อง 7231 รั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

363/2566

25 ธ.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8512เปลี่ยนกุญแจประตูกระจก 1ชุด 8601เปลี่ยนกุญแจประตูกระจก 1ชุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

362/2566

24 ธ.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

ก๊อกอ่างล้างมือมีน้ำไหลอ่อนๆ ตลอดเวลา ต้องปิดวาวล์น้ำไว้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

361/2566

20 ธ.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เสาเซ็นเซอร์แขนกั้นฝั่งทางเข้าอาคาร SC.07 ล้ม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

360/2566

20 ธ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

359/2566

20 ธ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

สายฉัดน้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

358/2566

20 ธ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

ซักโครกน้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

357/2566

20 ธ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟเสียเปิดไม่ติด จำนวน 15 หลอด ห้องประชุมชั้น 2 ตึกsc 01

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 17 ชุด

356/2566

20 ธ.ค. 2566

นางสาวชนิสรา ประมาณ

ก๊อกน้าอ่างล้างจานน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

355/2566

20 ธ.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตัดไฟกระดานบอร์ดห้อง 7112 พร้อมถอดบอร์ดออก

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

354/2566

19 ธ.ค. 2566

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

น้ำหยดจากก๊อกน้ำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2566

18 ธ.ค. 2566

นายอดิศร หนองบัว

ประตูเปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

352/2566

14 ธ.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชิลล์เลอร์แอร์ตึกแปดใช้งานไม่ได้หนึ่งตัวโปรดตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับขอบคุณครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

อยู่ระหว่างจัดจ้างซ่อมภายนอก

351/2566

13 ธ.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา

หลอดไฟไม่ติดและกระพริบ จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 W 7 ชุด

350/2566

13 ธ.ค. 2566

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

โถชักโครกกดน้ำไม่ค่อยลง หรือกดลงช้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ท่อระบายอุดตันทั้งระบบ(ทั้งห้องน้ำชายและหญิง)


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151