Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

193/2566

24 ก.ค. 2566

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ซ่อมก๊อกน้ำ 7226 โต๊ะ 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด/รออะไหล่เปลี่ยนทดแทน 25-ก.ค. 66

192/2566

24 ก.ค. 2566

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก็อกน้ำไม่ไหลโต๊ะที่ 2 ก๊อกน้ำรั่ว โต๊ะที่ 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด/รออะไหล่เปลี่ยนทดแทน 25-ก.ค. 66

191/2566

24 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

190/2566

24 ก.ค. 2566

นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว

หลอดไปห้องงานบริการฯ (ข้างโต๊ะพี่มิกซ์) กระพริบค่ะ

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ตรวจรับงานเรียบร้อย

189/2566

24 ก.ค. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง8109 สารบรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

188/2566

24 ก.ค. 2566

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ไม่เย็น ผศ.ดร.วีณากรฯ ที่อบรมนักเรียนแจ้งมา ใช้ห้องเมื่อวันที่ 23 กค.66 อากาศร้อนมาก

ส่งร้านซ่อม

187/2566

24 ก.ค. 2566

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

กระพริบ 1 หลอด ตรงประตูเข้าระหว่างงานวิจัยและงานบริการการศึกษาฯ

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ตรวจรับงานเรียบร้อย

186/2566

20 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc.08ชิลเลอร์ ตัววัดอุณภูมิชำรุด2ชุดครับ บ.jhonson เสนอราคา ส่งทางe-mailแล้วครับ

ส่งร้านซ่อม

185/2566

19 ก.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟไม่ติดจำนวน 2 หลอด ตึกsc 04 ชั้น1 ข้างห้อง 4101

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2566

17 ก.ค. 2566

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ประตูกระจกหน้าห้องพักอาจารย์ชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2566

17 ก.ค. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

หลอดไฟเสีย 1 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2566

14 ก.ค. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

หลอดไฟกระพริบในห้องควบคุม อคร.

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2566

13 ก.ค. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

หลอดไฟ fluorescent ขาด 4 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2566

12 ก.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ้อม ห้องน้ำ ชาย ชั้นใต้ดิน ชักโครกไม่เก็บน้ำ จำนวน 1ห้อง สายชำระ ขาดจำนวน 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สายฉีดชำระยังไม่มีอะไหล่ทดแทน17/ก.ค./66

179/2566

10 ก.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟเสีย 2 หลอดในห้องสารบรรณ

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2566

10 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องเรียน 8405 โช้คอัพประตูไม่ทำงานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ทดแทน14/ก.ค/66

177/2566

10 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

กุญแจประตูทางเข้าห้องพัก(ห้องรวม)8413ชำรุดโปรดแก้ไขด้วยครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2566

7 ก.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

ฝ้าเพดานห้อง SC8205 มีรูโหว่

ส่งร้านซ่อม

แจ้งให้ร้านมาซ่อมให้แล้ว

175/2566

7 ก.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟ ดับ ห้องเรียน

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2566

7 ก.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ห้องเรียน 6502

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4129 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151