Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

131/2560

27 มี.ค. 2560

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ไม่สามารถปิดน้ำให้สนิทได้ (คุณชูเกียรติ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

130/2560

27 มี.ค. 2560

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟกระพริบ ต้องเปลี่ยน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

129/2560

24 มี.ค. 2560

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

แอร์ไม่เย็น (เปิดแอร์ได้ปกติ แต่ไม่เย็น) ห้อง 1301-4 ห้องเครื่องมือกลาง อาคาร sc.01 ชั้น 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

128/2560

24 มี.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำไม่เข้าถังพักน้ำห้องน้ำหญิง ประจำสำนักงานคณบดี 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

127/2560

23 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ในห้องเรียน 7302 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2560

22 มี.ค. 2560

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

หลอดไฟขาด ไฟไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2560

22 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้อง 7207 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

124/2560

20 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 -8120 (อ.น้อง)กุญแจประตูฝืดมาก ไม่ลงล็อค โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

รออุปกรณ์

เฟืองภายในกุญแจชำรุดเห็นควรซื้อกุญแจใหม่

123/2560

20 มี.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนสายน้ำดี

นายทองแดง จันทะลือ

รออุปกรณ์

122/2560

20 มี.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก็อกน้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

121/2560

20 มี.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำดีอ่างล้างมือชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2560

19 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ต้องการใช้กระดานแบบล้อเลื่อน120x240cm 1กระดาน(อ.อภิศักด์ิ)ใช้ห้อง8103 ทำให้ด้วยนะครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

119/2560

18 มี.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

หลอดไฟฟ้า ระเบียงด้านนอกตึก SC07 ฝั่งลานจอดรถ ไม่ติดหายหลายหลอดทากค่ะ และคืนวันที่ 17 มี.ค. ไม่ติดทุกหลอดค่ะ (แต่ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียหรือลืมเปิดค่ะ) รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2560

18 มี.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ไฟบริเวณลานจอดรถหน้าตึก SC07 ดับมาเป็นเดือนเหมือนกันค่ะ และรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2560

18 มี.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ตามที่แจ้งเรื่องไฟทางเดินที่มีหลังคาทางเข้าภาควิชาเคมี ไม่ติดมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วนั้น และทางคณะได้ดำเนินการซ่อมแล้ว ปรากฏว่า ไฟฟ้าติดแค่ คืนเดียว คือ คืนวันที่ 16 มีค.60 แล้วคืนวะนที่ 17 มี.ค. 60 ก็ไม่ติเหมือนเดิมค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ พร้อมกับเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียทั้งหมดด้วยค่ะ แนวทางเดินมีหลอดไฟทั้งหมด 14 หลอด แต่คืนนั้นติดแค่ 3 หลอดที่เหลือเสียทั้งหมด หลอดที่ติดก็ไม่ส่ว่างเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2560

17 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้องพิมล กลกิจ เปิดแล้วมีน้ำหยุด ลงมาที่พื้น ( เครื่อง หน้าห้อง ทางขั้น บันไดหน้าเวที)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

รอเปลี่ยนเครื่องใหม่

115/2560

17 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ในลีฟต์โดยสาร ตึกวิทยาศาสตร์ 07 ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2560

16 มี.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอื้เล็คเชอ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

113/2560

16 มี.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เช็คการทำงานของ UPS ที่ห้อง Server อาคาร sc.06

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

112/2560

16 มี.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เช็คการทำงานของ UPS ที่ห้อง Server อาคาร sc.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] 122 [ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151