Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

233/2565

9 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

ปุ่มกดลิฟท์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิภาส กดยาก (ลิฟท์ หน้าห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ชั้น 5 )

ส่งร้านซ่อม

232/2565

8 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8107โถ่ปัสสาวะ กดแล้วน้ำย้อนออกท่อด้านบนครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2565

7 ก.ย. 2565

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

คอล์ยร้อนแอร์ไม่ตัดเมื่อทำความเย็นได้ตามค่าที่ตั้งไว้ น่าจะแม่เหล็กพังหรือไม่ก็รีเลย์พัง

ส่งร้านซ่อม

230/2565

7 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้องน้ำหญิงชั้นB ชำรุด(บานหลุดจากผนัง)ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

229/2565

7 ก.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งล้างทำความสะอาด แอร์ ห้องบรรยาย 9105 , 9106 , 9107 , 9108 , 9109

ไม่ดำเนินการ

รองบหน้า

228/2565

5 ก.ย. 2565

นายอดิศร หนองบัว

ไฟดับ ทั้งหมด 5 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ตรวจรับงานเรียบร้อย

227/2565

5 ก.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

ห้องบรรยาย 9107 แอร์ไม่เย็น

ส่งร้านซ่อม

226/2565

5 ก.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

ห้องบรรยาย 9206 กับ 9207 แอร์ไม่เย็น

ส่งร้านซ่อม

225/2565

5 ก.ย. 2565

นางนาตยา ยังดี

ไม่มีข้อมูล

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2565

2 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

หลอดไฟไม่ติดค่ะ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2565

2 ก.ย. 2565

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

222/2565

1 ก.ย. 2565

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้องพัก อ.ดร.ลภัสรดา แต้ไมตรี ไม่เย็นมีแต่ลม ห้อง 8413-2

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

221/2565

29 ส.ค. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่อง scan นิ้วมือ หน้าประตูทางเข้าสารบรรณสาขา ระบบไฟไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

220/2565

26 ส.ค. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ก๊อกน้ำประปาแตก หลังห้อง 8108 อาคารSC08

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

219/2565

25 ส.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าชั้น 3 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

218/2565

25 ส.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำหญิงชั้น 4 เปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2565

23 ส.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา บุระคำ

ท่อน้ำชั้น 5 รั่ว น้ำหยดลงมาชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ SC.4405

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2565

23 ส.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา บุระคำ

หลอดไฟเสีย จำนวน 2 หลอด ห้องพักอาจารย์ SC.8801-1

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ปรับเปลี่ยนจากหลอด T5 เป็นหลอด LED 2 หลอด

215/2565

22 ส.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำชั้นใต้อดิน จำนวน 26 หลอแ

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 54 หลอด

214/2565

22 ส.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

มีน้ำฝนรั่วซึมบริเวรฝ่าชั้น 1 หน้าห้อง วิทยวิภาส ๑

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151