Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

76/2555

13 มิ.ย. 2555

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

เดินสายเครือข่ายภายนอก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2555

12 มิ.ย. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ปลั๊กไม่มีไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

74/2555

11 มิ.ย. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ลิ้นชักโต๊ะปิดไม่ได้ ของ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2555

9 มิ.ย. 2555

นางวนิดา เสนามนตรี

ประตูห้องปฏิบัติการหลุดจากกรอบ/และพัดลมเพดานปรับระดับความเร็วไม่ได้และมีเสียงดังมากขณะหมุนใบพัด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

72/2555

8 มิ.ย. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ซ่อมหลังคาเรือนทดลองที่ต้นไม้ล้มทับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2555

7 มิ.ย. 2555

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ระบบท่อน้ำประปา ของห้องน้ำชาย หมายเลขห้อง 2109 น้ำรั่วตลอดเวลา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

70/2555

7 มิ.ย. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

โทรศัพท์ไปคณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีสัณญาณ ห้อง 7111

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

68/2555

7 มิ.ย. 2555

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ทอสอบการแจ้ง it

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

65/2555

7 มิ.ย. 2555

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

เดินสายโทรศัพท์หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ที่สารบรรณสิ่งแวดล้อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

64/2555

6 มิ.ย. 2555

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ท่อแอร์รั่วมีน้ำไหลออกมา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

63/2555

6 มิ.ย. 2555

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ห้องน้ำชั้น5ชำรุด ลูกลอยใช้งานไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

62/2555

31 พ.ค. 2555

นางประนอม แสงโชติ

ชักโครกห้องน้ำชายทางทิศตะวันออก กดน้ำไม่ลง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

61/2555

31 พ.ค. 2555

นางประนอม แสงโชติ

หลอดไฟฟ้าหน้าน้ำชายทางทิศตะวันออก ชั้น 3 ไม่ติด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2555

29 พ.ค. 2555

นางวนิดา เสนามนตรี

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

58/2555

28 พ.ค. 2555

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

อ้างอิงจากแจ้งซ่อมวันที่ 24 เม.ย. 2555 ที่ขอติดตั้งโคมไฟแบบติดลอย ตอนนี้ทางภาควิชาได้สั่งของมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทางหน่วยอาคารมาติดตั้งโคมไฟติดลอยและหลอดไฟ แจ้งมาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2555

25 พ.ค. 2555

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

it test

ตรวจรับงานเรียบร้อย

56/2555

25 พ.ค. 2555

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

แจ้งซ่อม test

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

กำลังดำเนินการซ่อม

55/2555

25 พ.ค. 2555

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ทดสอบเบื้อยงต้น

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

52/2555

22 พ.ค. 2555

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพดาล 3 หลอด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

51/2555

22 พ.ค. 2555

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ติดตั้งท่อประปาขวางทางเดิน ต้องการตัดให้สั้นกว่าเดิม และไมขวางทางเดิน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 3484 Record : 175 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] 172 [ 173 ][ 174 ][ 175 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151