Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

163/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

162/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 2 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

161/2566

4 ก.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ขอให้ปิดช่องทางหนูเข้าห้องควบคุม ลิฟต์ ตึก SC07

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

รอช่างบำรุงรักษาลิฟต์ชี้ตำแหน่งที่ต้องการให้ดำเนินการ 5/ก.ค./66

160/2566

4 ก.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ด้านหย้าเวที ภายในห้องวิทยวิภาส เปิดไม่ติด จำนวน 12 หลอด

มอบหมายงานแล้ว

159/2566

4 ก.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ ห้อง 9105 เปิดไม่ติด จำนวน 1 ตัว

ส่งร้านซ่อม

158/2566

4 ก.ค. 2566

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กระเบื้องพื้นหลุดและโก่งงอ ที่โถงทางเข้าอาคาร SC06

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

157/2566

4 ก.ค. 2566

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

หอดไฟไม่ติด ที่ทางเดินหลังคาคลุมข้าง อาคาร SC07 จำนวน 10 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2566

3 ก.ค. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ทองจันทึก

เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ SC7218 เมื่อเปิดสวิตช์แล้วไม่ทำความเย็นมา โดยตรงช่องตัวเลขแสดงอุณหภูมิไม่ขึ้นตัวเลขแต่ขึ้นเป็น "--" บางครั้งเครื่องก็กลับมาทำความเย็นได้เป็นพัก ๆ แต่สักพักเครื่องก็จะหยุดทำงาน และตัวเลขอุณหภูมิกลับมาแสดงเป็น "--" ตามเดิม คาดว่าอาจมีปัญหาที่ตัววัดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศครับ

ส่งร้านซ่อม

ระบบควบคุมที่เครื่องชำรุด ให้สาขาวิชาแจ้งร้านซ่อม มาตรวจเช็คและซ่อมให้

155/2566

3 ก.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

มีน้ำหยดจากหลังคาลงในห้องพิมล กลกิจ , ห้อง7408/17408/27408/3 เมื่อมีฝนตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2566

3 ก.ค. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

มอบหมายงานแล้ว

153/2566

3 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc.08 ได้รับแจ้งว่าหลอดไฟห้องน้ำชายชั้นBไม่ติดครับ

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2566

30 มิ.ย. 2566

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

บันไดหนีไฟข้างห้องพักนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

151/2566

30 มิ.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าหน้าลิฟต์ชั้น 2 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2566

30 มิ.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

น้ำซึมออกจากก็อกติดผนังด้านข้างห้องนำ้หญิง ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

149/2566

30 มิ.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงด้านทิศตะวันออก ชั้น 2 น้ำหยดตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

148/2566

30 มิ.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

น้ำซึมจากห้องน้ำชั้น 3 ลงมาห้องน้ำหญิงชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

147/2566

28 มิ.ย. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ซ่อมแซมลิฟท์SC.08 (เปลี่ยนUPSและแผงควบคุม) เรียน พัสดุคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่ทางบริษัทKONEได้เข้าทำการดูแลซ่อมบำรุงลิฟท์SC.08 ตรวจพบความผิดปกติของการทำงานลิฟท์ ตัวลิฟท์ไม่สามารถเครื่อนที่และเปิดประตูขณะไฟฟ้าดับได้ ทางบริษัทฯจึงได้เสนอราคาซ่อมแซม(เปลี่ยนUPSและแผงควบคุม)ตามใบเสนอราคา* ที่แนบมาครับ *ลิฟท์2ชุด ใบเสนอราคา2ใบครับ

ส่งร้านซ่อม

ให้ร้านมาตรวจเช็คและเสนอราคา

146/2566

27 มิ.ย. 2566

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟห้องปฏิบัติการกระพริบ

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2566

26 มิ.ย. 2566

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ไม่เย็น ห้องเรียนหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แก้ไขเบื้องต้นให้แล้ว ให้สาขาจ้างร้านมาล้างทำความสะอาด

144/2566

22 มิ.ย. 2566

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

หัวสายLAN ชำรุด

ไม่ดำเนินการ

ส่งต่อให่ IT


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151