Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

293/2565

16 พ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ หน้าลิฟท์ ชั้น 4 สาขาวิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

292/2565

16 พ.ย. 2565

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น เปิดเครื่องมามีแต่ลมไม่มีความเย็น รหัสครุภัณฑ์ มข-0400-15-004-000-00017/48

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

291/2565

15 พ.ย. 2565

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟบริเวณโถงห้องเครื่องมือกลางเปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2565

15 พ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก็อกน้ำรั่ว และปิดก๋อกน้ำไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2565

14 พ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกน้ำรั่ว ,ถาดรองฝาชักโครกแตก,อ่างล้างมืออุดตัน (ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สำรวจแล้วไว้เรียบร้อย)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

288/2565

14 พ.ย. 2565

นางลลนา อุทโท

หลอดไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด จำนวน 8 หลอด (ห้อง 8519-8520) จำนวน 1 หลอด (ห้อง 4105)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

287/2565

14 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนลูกปิดประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

286/2565

10 พ.ย. 2565

นางสุปราณี พรมมา

ก็อกอ่างล้างอุปกรณ์มีน้ำหยดไม่สามารถปิดให้สนิทได้ จำนวน 9 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

285/2565

9 พ.ย. 2565

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟในห้องน้ำ (ห้องประชุม 1) ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

284/2565

9 พ.ย. 2565

นายธนากร โคธิเสน

มีน้ำผุดขึ้นจากพื้นห้องน้ำเจ้าหน้าที่หญิง ชั้น 1 อาคาร SC.06 กองบริหารงาน๕ณะฯ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2565

7 พ.ย. 2565

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

หลอดไฟดับ จำนวน 7 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2565

3 พ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9109 มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

281/2565

3 พ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งล้างทำความสะอาด แอร์ ห้องบรรยาย 9101, 9105 , 9106 , 9107 , 9108 , 9109 ,9201, 9206, 9207

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

280/2565

2 พ.ย. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

หลอดไฟดับ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

279/2565

31 ต.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

278/2565

31 ต.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติดชั้นวางตัวอย่างหน้าห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

277/2565

27 ต.ค. 2565

นางวราภรณ์ เงาะเศษ

ไม่ต้องการโอนสายต่อ

มอบหมายงานแล้ว

276/2565

26 ต.ค. 2565

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

- โทรเข้าไม่ได้ยินเสียงผู้รับสาย - โทรออกเสียงผู้รับสายปลายทางไม่ชัด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2565

26 ต.ค. 2565

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

274/2565

26 ต.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แก้ไขด่วนห้องสอบ8304/2หลอด ห้องว่าง11.30-13.00ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151