Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

166/2562

18 ก.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ในห้องเรียน 6501 และ ห้องห้องน้ำ ชัน 5

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2562

15 ก.ค. 2562

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟกระพริบตลอดเวลา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

164/2562

12 ก.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

สวิตช์แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

163/2562

12 ก.ค. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำรัว1เครือง ไมเย็น1เครือง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

162/2562

10 ก.ค. 2562

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

น้ำแอร์หยดออกจากเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก จำนวน 2 เครื่อง ห้อง 1301-7 และ 1301-8

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

รอเลขคุรุภัณฑ์

161/2562

10 ก.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกกดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

เนื่องจากมีรากต้นไม้ขนาดใหญ่แทรกตัวขวางท่อระบายน้ำเอาไว้

160/2562

10 ก.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

159/2562

10 ก.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

158/2562

10 ก.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

157/2562

4 ก.ค. 2562

นางสาวรมิดา จอกสำนัก

เครื่องปรับอากาศรวม ห้อง SC8702 (ห้องพักอาจารย์เอกพรรณ) มีน้ำรั่วออกจากเพดาน เป็นมา 1 สัปดาห์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ดำเนินการเรียบร้อย

156/2562

3 ก.ค. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ซิ่งน้ำในห้องเตรียมอาหาร ส่งกลิ่น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

155/2562

2 ก.ค. 2562

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

แขนกั้นลานจอด sc.03 ใช้ไม่ได้ทั้ง2ด้านครับ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

รอบร้ทเข้ามาซ่อม

154/2562

1 ก.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟซ๊อต

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

153/2562

1 ก.ค. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ขอย้ายสัญญาโทรศัพท์ เบอร์ 043

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2562

1 ก.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

แผงกั้นที่จอดรถหน้าอาคาร SC07 เสียนานกว่าหนึ่งเดือน

ส่งร้านซ่อม

รอบริษัทมาซ่อม

151/2562

28 มิ.ย. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ฝารองนั่งโถชักโครกเลื่อนหลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2562

28 มิ.ย. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายกดน้ำชำระแล้วน้ำไม่หยุดไหล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ก๊อกน้ำเดิมชำรุด ต้องเป็นใหม่

149/2562

27 มิ.ย. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ต่อสายดินตู้ทำความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

148/2562

26 มิ.ย. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

แอร์ห้องเรียน 8403 ไม่เย็น ขอให้ซ่อมเพื่อพร้อมใช้งานก่อนเปิดเทอม (ติดต่อกุญแจกับเจ้าหน้าที่ดูแลตึก SC 08)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

147/2562

26 มิ.ย. 2562

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

กุญแจล็อคประตูหน้าห้องสารบรรณฟิสิกส์ (เดิม) ห้อง 8506 ตึก 8

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151