Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

7/2565

21 ม.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

6/2565

21 ม.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปั้มลมเครื่อง AAS มีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

5/2565

20 ม.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

ไฟส่องทางหนี้ไฟหน้องวิทยวิภาส ๑ และทางเดิน ข้างห้องประชุมวิทยวิภาส ดับ ทุกจุด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

4/2565

19 ม.ค. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟในห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2565

17 ม.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตู้กุญแจเปิดไม่ได้ 2 ตู้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

2/2565

13 ม.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟในลิฟท์ ดับ2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

1/2565

6 ม.ค. 2565

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

208/2564

28 ธ.ค. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

ไม้กั้นหน้าตึก 7 ไม่ทำงานทั้งเข้าและออก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

207/2564

23 ธ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8408ท่อน้ำทิ้งบนเพดานรั่วครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

206/2564

23 ธ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สายน้ำดีตู้ทำน้ำเย็นชั้น8หัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

205/2564

21 ธ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชำรุดยางท่อน้ำออกจากชักโครกชั้น1 4ตัว, ชั้น3 3ตัว, ชั้น4 4ตัว, ชั้น5 3ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

204/2564

21 ธ.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

203/2564

21 ธ.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ภายในห้องประชุมวิทยวิภาส 1 ปิดไม่ติด เนื่องจาก เบลกเกอร์ตัดไฟ ทุกครั้งที่เปิดใหม่

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

202/2564

16 ธ.ค. 2564

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟกระพริบ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2564

13 ธ.ค. 2564

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ประตูกระจกห้อง 1306 เปิด-ปิด ยากมาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

200/2564

8 ธ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น4 ปิดไฟไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

199/2564

8 ธ.ค. 2564

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2564

7 ธ.ค. 2564

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ไฟกะพริบ บริเวณที่นั่งคุณสุตาพัฒน์ กับคุณอารีย์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2564

1 ธ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น1 โถฉี่น้ำไม่ไหล1 ห้องน้ำหญิงชั้น2 สายฉีดชำรุด3 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด1 ห้องน้ำชายชั้น2 สายฉีดชำรุด1 ห้องน้ำหญิงชั้น3 สายฉีดชำรุด1 ห้องน้ำชายชั้น3 สายฉีดชำรุด3

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

196/2564

1 ธ.ค. 2564

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151