Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

159/2558

8 มิ.ย. 2558

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

158/2558

5 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

1. เครื่องปรับอากาศห้องวิจัย ชั้น4 (ดำเนินการแล้ว) 2. เครื่องปรับอากาศห้องเรียน 7301 มีเสียงดังมากเวลาเปิดใช้งาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

157/2558

4 มิ.ย. 2558

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

sc 07 ชั้น 4 ห้อง 7421 (ห้องนำ้หญิง)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2558

3 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์ชิลเลอร์หน้าจอค้างแจ้งแรมเสีย1เครื่อง

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

155/2558

3 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำฝนรั่วจากดาดฟ้าลงมาชั้น7-8 โปรดแก้ไขด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2558

28 พ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

อ่างล้างจานชั้น 2 ท่อน้าทิ้งตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

153/2558

28 พ.ค. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ท่อรับน้ำพัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2558

27 พ.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

151/2558

25 พ.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน8104 น้ำหยดจากรางหลอดไฟ ไฟช๊อตดับไป1แถว20หลอด โปรดแก้ไขด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

150/2558

22 พ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ชั้น 6 ห้องน้ำหญิง เปลี่ยนสายชำระ ชั้น 7 ก๊อกอ่างล้างจาน น้ำหยด ชั้น 7 ห้องน้ำทั้ง 2 ห้อง ที่รองนั่งชักโครกหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

149/2558

19 พ.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น7หน้าห้องพักอาจารย์ น้ำรั่วจากเครื่องทำน้ำเย็นครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

148/2558

15 พ.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

กำจัดปลวกบริเวณงานบริการวิชาการและวิจัย มีน้ำยากำจัดปลวก เซนไดร้ท์แล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

147/2558

14 พ.ค. 2558

นายบุญส่ง กองสุข

พัดลมบนเพดานมีอาการเสียงดัง หมุนไม่สะดวก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

146/2558

14 พ.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

สายอ่อนเครื่องกรองน้ำรั่ว(แตก) น้ำเจิ่งนองท่วมห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2558

12 พ.ค. 2558

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ระบบควบคุมลมของปั้มลมที่ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านทำงานผิดปกติ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

สั่งซื้อุปกรณ์ รออุปกรณ์

144/2558

11 พ.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เครื่องปรับอากาศห้องพัก อาจารย์ พรไสว น้ำรั่วขณะกำลังเปิดใช้งาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

143/2558

10 พ.ค. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

142/2558

8 พ.ค. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ อาจารย์หญิง และชาย มีน้ำรั่วซึม ที่ก๊อกน้ำ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

141/2558

7 พ.ค. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

140/2558

1 พ.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟแบบแขวนผนังเพดานหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] 163 [ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151