Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

227/2567

30 เม.ย. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องเรียน 6409 ดับ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 2 ชุด

226/2567

30 เม.ย. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศห้องสืบค้น สาขาวิชาสถิติ ชั้น 4 ไม่มีไฟเข้าเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

225/2567

30 เม.ย. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้อง เรียน ชั้น 4 (ห้องกระจก) ประตู scan เข้าห้องไม่ได้ เนื่องจากไฟไม่เข้าเครื่อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แอร์เสีย ทำให้เบรกเกอร์เมนตัดระบบ

224/2567

29 เม.ย. 2567

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

แอร์ในห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะ ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2567

29 เม.ย. 2567

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไปเสียเปิดไม่ติดหน้าห้องพักอาจารย์หแ sc04 ห้อง 4402-1

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 1 ชุด

222/2567

29 เม.ย. 2567

นางสาวกนกวรรณ สัตนันท์

ตัดเถาวัลย์ หลังอาคาร SC.01 เพราะเลื้อยเข้ามาในห้องประชุมชั้น 2 สาขาวิชาเคมี

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

221/2567

26 เม.ย. 2567

นางสุปราณี พรมมา

สายฉีดนำ้ไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

220/2567

26 เม.ย. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 6 ชุด

219/2567

25 เม.ย. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 2 ชุด

218/2567

25 เม.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

ปจ้งเปลี่ยนสวิตซ์ไฟทางเดิน หน้าห้อง 9207 สวิตซืพัง 1 ตัว ทำให้ไฟดับทั้งโซน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ส่งร้านซ่อม (วงจรไฟฟ้าซ๊อตบนฟ้าเพดาน)

217/2567

24 เม.ย. 2567

นายนพพร ไชยราษฎร์

แจ้งแยกสวิทช์พัดลมดูดอากาศและสวิทช์ไฟห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตัดต่อวงจรไฟให้ใหม่

216/2567

24 เม.ย. 2567

นางสุปราณี พรมมา

รางไฟล้นลงมาในห้องพักอาจารย์ห้อง4212/1

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งโคมไฟใหม่

215/2567

23 เม.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งตรวจสอบ และล้างแอร์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทรม ห้อง 9206 , 9207 และ ห้องวิทยวิภาส ๒

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ร้านแก้วดำเนินการ

214/2567

23 เม.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ่อมแอร์ห้อง วิทยวิภาส ๑ มี errer จาเครื่องเติมอากาศ และล้างแอร์ ของห้องวิทยวิภาส

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ร้านแก้วแอร์ดำเนินการเรียบร้อย

213/2567

23 เม.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ่อม แอร์ ห้อง 9105, 9107, 9108, 9109 แอร์ไม่เย็น ล้างแอร์ 9103-1, 9103-2

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

212/2567

22 เม.ย. 2567

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด ห้องสารบรรณ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 2ชุด

211/2567

22 เม.ย. 2567

นางปารัชญ์ โคธิเสน

แม่กุญแจตู้เก็บวัสดุ/เอกสาร ในห้องงานบริการฯ เปิดและปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่สามารถแก้ไขได้/แนะนำให้ซื้อของใหม่เปลี่ยน ทดแทนครับ

210/2567

20 เม.ย. 2567

ดร.เกษรินทร์ งามดี

หลอดไฟเพดานเปิดไม่ติดจำนวน 4 หลอด (ห้อง 4407 และ 4407-2 ห้องละ 2 หลอด)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 6 ชุด

209/2567

19 เม.ย. 2567

นายสุชาติ เทพภูเขียว

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (ไม่เย็น)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนรีโมทให้ใหม่ ใช้งานตามปกติ

208/2567

19 เม.ย. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ประตูห้องน้ำชายยังเปิด ปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4303 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151