Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

186/2563

2 ต.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

185/2563

1 ต.ค. 2563

นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์

หลอดกระพริบเหมือนกำลังจะดับ 1 หลอดค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2563

1 ต.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2563

1 ต.ค. 2563

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

แอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ SC.32-026/44 ที่กลุ่มภาระงานพัสดุ ไม่มีความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2563

1 ต.ค. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ระเบียงแตกร้าว

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

181/2563

29 ก.ย. 2563

นายชัยดำรงค์ สีเรือง

หลอดไฟในห้องปฏิบัติการ8709 ไม่ติด6หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

180/2563

28 ก.ย. 2563

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ห้องน้ำชายชั้น 2 สาขาจุลชีววิทยา เปิดไฟแล้วไม่มีแสงสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

179/2563

28 ก.ย. 2563

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นมีแต่ลม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

178/2563

25 ก.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศหมายเลข 5302040000224 เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง 5302040000225 เปิดเครื่องแล้วไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

177/2563

25 ก.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศ มีน้ำไหลมาจากเครื่อง ไม่หยุด หมายเลขเครรื่องปรับอากาศ มข-0400-15-006-000-00067/48 ห้องพักอาจารย์ 6712

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

176/2563

25 ก.ย. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

พัดลมมีเสียงดังตัดไฟแลัวยังมเสียงดลา้ายจไหม้ เสาร์ อาทิตย์ไหม้แน้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

175/2563

25 ก.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8405โช๊คประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แก้ไขเรียบร้อย16/12/64

174/2563

24 ก.ย. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ห้องพัก 8413-6 รศ.เขมิกา ลมไธสง เข้าห้องพักไม่ได้ ขอให้ทำการเปลี่ยนประตูลูกบิดใหม่

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2563

24 ก.ย. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

172/2563

23 ก.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องสารบรรณ สาขาวิชา ยังไม่ได้เปลี่ยน ห้องเรียน 6502 ห้องเรียน 6501 ไฟทางเดินทางเดินสารบรรณ ก้ยังไม่ได้เปลี่ยนเช่นกัน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ห้องสารบรรณและเดินทาง ซ่อมเสร็จแล้ว ห้องเรียน 6502 ห้องเรียน 6501 ให้แจ้งใหม่ให้และแจ้งห้องว่างเมื่อไหร่่

171/2563

23 ก.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

มือจับชักโครกหัก ห้องน้ำหญิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2563

23 ก.ย. 2563

นายธนากร โคธิเสน

โถปัสสาวะชาย ในห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร SC.06 มีน้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้ง ทำให้พื้นเปียกและสกปรก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

169/2563

22 ก.ย. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

สำรวจและติดตั้งรางปลั๊กไฟสำหรับกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาแบบสเตอริโอ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2563

22 ก.ย. 2563

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ซักโครกชำรุดจำนวน 4 ตัว ไม่สามารถใช้การได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ตรวจสอบแล้ว ฝารองนั่งชำรุด=3 และ ก๊อกน้ำชำรุด=1 รอให้ภาควิชาฯจัดหามาให้ครับ

167/2563

21 ก.ย. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

บานประตูเวลาเปิดฝืดติดขัด มีเสียง เวลาปิด ปิดได้ไม่สนิทไม่ตรงล๊อค ผลักเข้าได้ด้านเดียว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151