Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

43/2565

3 มี.ค. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ถอดเครื่อง ปรับอากาศ ในห้องsever

ส่งร้านซ่อม

ไม่สามารถดำเนินการได้ เห็นควรจ้างเหมา

42/2565

2 มี.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104แอร์ไม่เย็น-ฟิวส์AHU107ขาดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

อยู่หว่างจ้างช่างนอกดำเนินการ ประสานงานช่างแก้ไขให้เรียบร้อยครับ

41/2565

1 มี.ค. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

หลอดไฟเสีย 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

40/2565

1 มี.ค. 2565

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟดับสนิท หน้าห้องงานแผน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

39/2565

28 ก.พ. 2565

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด (ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 SC.06)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตัดต่อวงจรใช้หลอด LED

38/2565

23 ก.พ. 2565

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

กำจัดปลวก ห้อง 8109

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

37/2565

21 ก.พ. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ย้ายจุดสวิตซ์พัดลม 2 ตัว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

36/2565

17 ก.พ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

มีน้ำหยดลงมาจากเพดานของห้อง SC4307 (เป็นท่อน้ำทิ้งจากชั้นบน) ซึ่งตำแหน่งที่น้ำหยดลงมาอยู่ใกล้กับเตาเผาเกรงว่าเตาเผาจะได้รับความเสียหาย ขอให้ช่วยเร่งเข้ามาแก้ไขด้วยค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

35/2565

14 ก.พ. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนก๊อกน้ำ ซิงค์น้ำ ในห้อง 8109

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2565

14 ก.พ. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104น้ำแอร์หยดจากเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

33/2565

11 ก.พ. 2565

นายนพพร ไชยราษฎร์

มีเสียงน้ำไหลใต้พื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

32/2565

11 ก.พ. 2565

นายนพพร ไชยราษฎร์

สายโทรศัพท์ตกระเกะระกะ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

31/2565

10 ก.พ. 2565

นางสาวพิชญาฏา พิมพ์สิงห์

เก็บสายไฟปลั๊กพ่วงให้เรียบร้อย

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

30/2565

10 ก.พ. 2565

นางสาวพิชญาฏา พิมพ์สิงห์

ไม่ได้ยินเสียงคู่่สาย แต่เราคู่สายได้ยินเสียงเรา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2565

9 ก.พ. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายไฟสายสัญญาณห้อยระหว่างตึก sc03 กับ ตึกsc07

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

28/2565

7 ก.พ. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

9105 ฝาปิดแฟนคอยแอร์หลุดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

27/2565

7 ก.พ. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำประปาแตกบริเวณระเบียงห้อง 7228

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

26/2565

4 ก.พ. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

บานพับสายยูชำรุด ห้องพักอาจารย์ทศพร แถลงธรรม (ชั้น 3 ห้อง 7315 )

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2565

4 ก.พ. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินเปิดแล้วไม่ติด 2 หลอด ชั้น 2 ส่วนของสาขาวิชาคณิตศาตตร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

24/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7303 ไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151