Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

147/2563

27 ส.ค. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไฟฟ้าไม่ติดห้องนำ้ชาย

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

146/2563

26 ส.ค. 2563

นายอภิชาติ ขอดคำ

ไฟแสงสว่างไม่ติด จำนวน 17 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

145/2563

25 ส.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้อง อ.วรรณา มีน้ำหยดตลอดเวลา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

144/2563

24 ส.ค. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไฟฟ้าอากร์เบกเกอ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

143/2563

23 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

142/2563

23 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

141/2563

23 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

140/2563

21 ส.ค. 2563

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟ ไม่ติด (ขาด)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

139/2563

21 ส.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

น้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

138/2563

20 ส.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ชักโครกอุดตัน ห้องน้ำชายชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกตรงข้ามห้องประชุมภาควิชาฯ จำนวน 1 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2563

20 ส.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

กระดานไวท์บอร์ดหลุด ห้อง7212 (ขอเพิ่มจุดติดสกรูด้านล่างบอร์ดกับผนัง)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

136/2563

20 ส.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด 8104-3หลอด, หน้าลิฟท์ชั้น1-2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

135/2563

19 ส.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8107 โถปัสวะชาย น้ำไหลตลอด ไม่หยุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

134/2563

19 ส.ค. 2563

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟเปิดไม่ติด 2 ช่อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

133/2563

11 ส.ค. 2563

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

132/2563

10 ส.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

131/2563

7 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อระบายน้ำรั่วของอ่างน้ำที่โต๊ะที่ 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

130/2563

7 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำปิดมีน้ำหยดตลอดเวลา อ่างติดหน้าต่างช่องที่ 3

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

129/2563

7 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

128/2563

6 ส.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151