Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

187/2562

1 ส.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122ประตูห้องน้ำติด เปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

186/2562

1 ส.ค. 2562

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

สายน้ำเขาชักโครกแตกครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

185/2562

31 ก.ค. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำหยด 5101 5102 5103 5105 5106 ไมเย็น 5101 2ตัว 5102 2ตัว 5103 3ตัว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

น้ำหยดแก้ไข เรียบร้อยแล้ว มีส่งซ่อม นอก4เครื่อง ห้อง 5102 5103 ห้องล่ะ 2 เครื่อง

184/2562

31 ก.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ 7207 เปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด และห้อง 7308 จำนวน 2 หลอดเปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน Led 6 หลอด

183/2562

31 ก.ค. 2562

นางสาวรมิดา จอกสำนัก

หลอดไฟไม่ติด 7 หลอด (นายพรชัย สิวไทยสง รับผิดชอบการซ่อม)

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2562

31 ก.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

หลอดไฟหน้ากระดานตรงกลาง ห้อง SC7301 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2562

31 ก.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ไฟบันไดทางขั้นตึก 8 ทุกชั้น ดับเกือบหมดค่ะ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทุกวัจจันทร์-อังคาร วิชาปฏิบัติการเคมีเลิก 2 ทุ่ม ทั้ง นศ. และอาจารย์ต้องเดินคลำทางจากชั้น 6 ลงมา ชั้น 1 แทบไม่มีไฟดวงใดใช้งานได้เลยค่ะ เมื่อไหร่คณะเราจะมีระบบการตรวจเช็คไฟค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

179/2562

30 ก.ค. 2562

นางละไมย์ แสนเหลา

ประตูเข้าตึกข้างงานบริการการศึกษา เปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2562

30 ก.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้องน้ำชายชั้น3หลุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2562

28 ก.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ไฟฟ้าบริเวณทางเดินเข้าตึกเคมี และลานจอดรถหน้าตึก 7 ดับมา 1 สัปดาห์แล้วค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2562

26 ก.ค. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED 6หลอด

174/2562

26 ก.ค. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

หน่วยงานนิติวิท ฯ ดำเนินการเอง

173/2562

26 ก.ค. 2562

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

ประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ระหว่างนี้ ถึง 26 ส.ค 62 จำเป็นต้องเตรียมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์

172/2562

26 ก.ค. 2562

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

ประตูหน้าฝั่งงานบริการการศึกษา ล็อคไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2562

24 ก.ค. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

น้ำแอร์รั่ว ไหลตามเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2562

22 ก.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ไฟห้องเรียน 6502 และ 6501 ดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED

169/2562

22 ก.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

ย้ายเก้าอี้พับจำนวน 30 ตัว ไปยังห้อง P429 ตึก SC 09 โดยมอบหมายให้ นายพรชัย สิวไทสง เป็นผู้ดำเนินการ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2562

19 ก.ค. 2562

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟกระพริบตลอดเวลา จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED

167/2562

18 ก.ค. 2562

นายธนากร โคธิเสน

น้ำรั่วออกจากโถ่ปัสสาวะชาย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

166/2562

18 ก.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ในห้องเรียน 6501 และ ห้องห้องน้ำ ชัน 5

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151