Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

155/2564

17 ก.ย. 2564

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

มีน้ำหยดบริเวณกลางอาคารตึกกลม จะมีน้ำหยดช่วงที่มีฝนตก

ส่งร้านซ่อม

งานอยู่ในประกันแจ้งพัสดุให้แจ้งผ้รับจ้างมาซ่อม

154/2564

16 ก.ย. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

153/2564

16 ก.ย. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

152/2564

13 ก.ย. 2564

นายภาณุ แตงหนู

ประตูกระจก ตู้โชว์ ในห้องประชุมวิทยวิภาส ๒ หลุด จำนวน 5 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

น๊อตยึดหลุดหาย ยังหาอะไหล่ทดแทนไม่ได้

151/2564

13 ก.ย. 2564

นายภาณุ แตงหนู

มีน้พรั่วจากสายชำระ ในห้องน้ำชายชั้น 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2564

13 ก.ย. 2564

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

เปลี่ยนกุญแจลิ้นชัก โต๊ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่อยู่ห้องบริการฯ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

149/2564

10 ก.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องประชุมสองเบรคเกอร์แอร์ตัดทุก 5 นาทีครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

148/2564

7 ก.ย. 2564

นายภูมินันท์ แพงงา

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

147/2564

6 ก.ย. 2564

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ฝ้าเพดานมีเศษปูน แตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

เนื่องจากสาเหตุเกิดจากเหล็กโครงสร้างของตัวอาคารเกิดสนิมภายในปูนคอนกรีตดันตัวออกมา เพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรซ่อม

146/2564

6 ก.ย. 2564

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักอาจารย์ ชั้นที่ 1 ผศ.ศรัณย์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2564

3 ก.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8705ห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด, 7806ห้องน้ำหัวฉีดชำระชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

144/2564

2 ก.ย. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

โถปัสสาวะห้องน้ำชาย อาคาร 8 ห้อง 8408 มีทั้งหมด 4 โถปัสสาวะ มี 1 โถที่มีน้ำไหลตลอดเวลา น่าจะไหลมานานมากแล้วครับ ขอความอนุเคราะห์หน่วยอาคารสถานที่ ซ่อมให้ด้วยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ/ชัยพจน์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

143/2564

30 ส.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลังคารั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สำรวจแล้ว ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด มีการสำรวจจากร้านค้าแล้ว อยู่ระหว่างจัดจ้าง

142/2564

30 ส.ค. 2564

นางปารีณา พลชาย

แอร์น้ำรั่ว

ส่งร้านซ่อม

141/2564

30 ส.ค. 2564

นางปารีณา พลชาย

ไม่มีข้อมูล

ส่งร้านซ่อม

140/2564

30 ส.ค. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

139/2564

30 ส.ค. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกกดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

138/2564

24 ส.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก็อกน้ำใหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2564

23 ส.ค. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กไฟช๊อค 2 จุด

กำลังดำเนินการซ่อม

136/2564

23 ส.ค. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151