Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

19/2566

16 ม.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แผงควบคุมระบบปรับอากาศไม่สามารถแสดงผลและใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

18/2566

16 ม.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องกรองน้ำชั้น4 หลังห้อง8413 อ.แจ้งว่าน้ำขุ่นสีเขียว โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

เนื่องจากชุดไส้กรองน้ำเสื่อมสภาพ

17/2566

13 ม.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ระบบเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งชั้น( หลายห้อง)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/2566

12 ม.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

รายการซ่อมหลอดไฟก่อนสอบกลางภาคครับ 8105/2,8103/12,8312/3,8305/2,8304/2,8405/2,8412/1,8504/1 เบื้องต้นรวม25หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2566

12 ม.ค. 2566

นายอดิศร หนองบัว

ท่อน้ำดีรั่วจากใต้ฝ้าเพดาน ตรงบริเวณหลอดไฟ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ข้อต่อท่อระบายน้ำจากอ่างมื้อรั่วซึม บริเวณด้านบนของฝ้าเพดาน

13/2566

12 ม.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา

หลอดไฟเสียไม่ติด ขอให้ช่วยซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

12/2566

11 ม.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อประปารั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

11/2566

11 ม.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด led จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

10/2566

11 ม.ค. 2566

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

สายฉีดชำระห้องน้ำชายห้องในสุด อาคาร SC08 ชั้น 3 ห้อง 8324 ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

9/2566

11 ม.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

โถปัสสาวะห้องน้ำชาย อาคาร 8 ห้อง 8201มี 1 โถ ที่มีน้ำไหลตลอดเวลาอย่างรุนแรง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2566

10 ม.ค. 2566

นายอดิศร หนองบัว

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

7/2566

9 ม.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แผ่นฝ่า บริเวณ หน้าอาคาร ชำรุด หลายจุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

6/2566

9 ม.ค. 2566

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2566

5 ม.ค. 2566

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ติดตั้งถังดับเพลิง 4 ถัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

4/2566

5 ม.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

3/2566

4 ม.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ต้องการให้สลับตัว timer จากแอร์ชุดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไปใส่แอร์ตัวใหม่

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2566

3 ม.ค. 2566

นายจิรพงศ์ เพรงมา

หลอดไฟฟ้าห้องพักดับสองหลอดและห้อง8607ดับสองหลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2566

3 ม.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำใย ณีรัตนพันธุ์

หลอดไฟขาด 1 หลอด และอีก 1 หลอดติด ๆ ดับ ๆ เป็นระยะ ๆ

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2565

28 ธ.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

หลอดไฟไม่ติด 4 หลอด ห้องประชุม 1 หลอด ห้องน้ำชั้นสาม จำนวน 2 หลอด ทางเดิน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2565

26 ธ.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน ห้องน้ำหญิงชั้น2 ตึกSC.08 สายฉีดชำรุด4ชุด ใช้ห้องน้ำไม่ได้เลยครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151