Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

42/2562

18 ก.พ. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่สามารถกดปรับอุณหภูมิหรือบานหน้าต่างเครื่องแอร์ให้ swing ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

41/2562

15 ก.พ. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

พัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

40/2562

15 ก.พ. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

39/2562

14 ก.พ. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟรั่ว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

38/2562

12 ก.พ. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ป้ายติดประกาศหน้าห้องเรียน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

37/2562

12 ก.พ. 2562

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

แอร์กลางห้องบรรยายทำงานแค่ 1 ตัว อีก 1 ตัวไม่ทำงาน จึงทำให้ความเย็นไม่เพียงพอต่อการบรรจุคนจำนวน 100 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

36/2562

12 ก.พ. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ประตูห้องน้ำหญิง ตึก 06 ชำรุด 2 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

35/2562

11 ก.พ. 2562

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2562

11 ก.พ. 2562

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

น้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

33/2562

11 ก.พ. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505แอร์มีน้ำหยดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

32/2562

11 ก.พ. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8504แอร์ทำงานตัวเดียว-ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

31/2562

7 ก.พ. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ต่อเบรกเกอร์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

30/2562

6 ก.พ. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2562

5 ก.พ. 2562

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

SC.06 งานบริการการศึกษา 4จุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

28/2562

5 ก.พ. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำตึก8ชั้น1 โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุด1 ก๊อกหมุนเปิดน้ำไม่ได้6ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2562

4 ก.พ. 2562

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้อง TEM พัง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

26/2562

30 ม.ค. 2562

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น ที่ห้อง server เดี๋ยวเล่นเน็ตไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2562

30 ม.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

24/2562

29 ม.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำ นักศึกษาหญิง ชั้น 5 อาคาร SC06 ชั้น 5

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

23/2562

29 ม.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำนักศึกษาหญิง ชั้น 5 ฝาชักโครกชำรุด ห้องน้ำ นักศึกษาหญิง ชั้น4 น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151