Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

258/2561

24 ก.ค. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

1. หลอดไฟฟ้าทางเดินชั้น 3 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตก ไม่ติดจำนวน 2 หลอด 2. หลอดไฟฟ้า ห้อง 7315 ไม่ติดจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2561

24 ก.ค. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

เมื่อฝนตกหนัก จะมีน้ำรั่วและซึมลงมาจากฝ้าเพดานในปริมาณมาก ทำให้ตู้และโต๊ะได้รับความเสียหาย บางครั้งน้ำนองลงมาที่พื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เนื่องจากท่อระบายน้ำจากบนดาดฟ้าลงจากตึกSC.08 อุดตันจึงมีน้ำขังจำนวนมาก ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

256/2561

23 ก.ค. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 42310 ไม่มีสัญญาณ (ห้องสารบรรณสาขาวิชา)

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ตรวจสอบเครื่องปกติ ส่งงานต่อ IT เช็คระบบสายอิเตอร์เน็ต

255/2561

23 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องกรองน้ำแบบ3ใส้ ท่อแตก ใกล้ห้อง8104ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

254/2561

23 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น4 ท่อแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

253/2561

23 ก.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

น้ำหยดจากท่อแอร์รวมของห้อง SC8701-7

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เคลมงานเดิม

252/2561

23 ก.ค. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่ติดอีกแล้วค่ะ คาดว่ามีปัญหาที่สายไฟ/สวิตซ์ไฟค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

สำรวจแล้ว ยังใช้ได้ปกติ หาสาเหตุไม่ทราบชัดเจน

251/2561

20 ก.ค. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด ต้องการเปลี่ยนในส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 ในส่วนของภาควิชา รวมทั้งระเบียง (เกือบ 100 หลอด) เตรียมหลอดไฟไว้ให้แล้ว ส่วนบัลลาสมีเบิกเพียง 10 อัน อยากให้เปลี่ยนบางอันที่เปลี่ยนได้ก่อน หากมาในช่วงวันที่ 23-26 กค. ขอให้ติดต่อคุณยุ หรือคุณทองอินทร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

250/2561

20 ก.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โคมไฟทางเดินชั้น5หลุดห้อยลงมาครับ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

249/2561

17 ก.ค. 2561

นางสาวชนิสรา ประมาณ

เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นเวลาเปิด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

248/2561

17 ก.ค. 2561

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

แอร์ห้อง Server (ห้องข้างๆ sc8210) น้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2561

17 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โช้คประตู 6201E

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2561

17 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟทางเดินหน้าห้อง6321 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

รอบัลลาส์ t5

245/2561

17 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟทางเดินไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2561

17 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2561

17 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

242/2561

17 ก.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โถเหยียว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2561

16 ก.ค. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

1. ติดตั้งที่วางเครื่องแก้ว 4 อัน 2. คิดตั้งถังดับเพลง 4 ถัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

240/2561

16 ก.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

239/2561

16 ก.ค. 2561

นายธนากร โคธิเสน

เปลียนฝานั่งชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151