Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

36/2563

21 ก.พ. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สายฉีดชำระแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

35/2563

20 ก.พ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ประตูห้องพักอาจารย์ ชำรุด เปิด-ปิด ฝืดติดขัดเเละมีเสียงดัง ผลักเข้าได้ด้านเดียว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2563

19 ก.พ. 2563

นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์

มีความประสงค์ให้ดำเนินการเจาะโต๊ะทำงาน เพื่อเดินสายคอมพิวเตอร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

33/2563

19 ก.พ. 2563

นายสุขทวี คลังตระกูล

โช้คประตูห้องเรียนชำรุด 5101 5102 5103 แอร์ห้อง 5101-5102-5103 ชำรุด กุญแจประตูห้องเรียนชำรุด ล๊อคไม่ได้ 5101-5102-5103 ไฟเพดานห้องเรียน 5102 หลอดเสีย

กำลังดำเนินการซ่อม

ประตู ไฟฟ้า แอร์ให้แยกแจ้งครับ

32/2563

17 ก.พ. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้อง 7316 เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 2 หลอด และทางเดิน ชั้น 2 ส่วนของสาขาวิชาคณิตสาสตร์ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

31/2563

17 ก.พ. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติดหน้าห้อง ISO จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

30/2563

17 ก.พ. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED ห้อง 7115 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2563

17 ก.พ. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงจอดรถด้านหลังตึก SC07 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

28/2563

11 ก.พ. 2563

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องเครื่องมือกลางกระพริบและดับไปเอง (แจ้งครั้งที่ 2)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2563

4 ก.พ. 2563

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องเครื่องมือเปิดแล้วกระพริบและดับไปเอง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2563

3 ก.พ. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ปิดเอง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

25/2563

30 ม.ค. 2563

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

พื้นกระเบื้องที่พักบันไดชั้น 2 ขี้นชั้น 3 หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

24/2563

29 ม.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ย้ายแป้นวางคีย์บอร์ด

กำลังดำเนินการซ่อม

23/2563

29 ม.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

22/2563

29 ม.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8420 หลอดไฟดับ4หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

21/2563

26 ม.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

20/2563

24 ม.ค. 2563

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด, หลอดกระพริบ จำนวน 62 หลอด - ชั้น 2 ห้อง 8215-8218 จำนวน 31 หลอด - ชั้น 1 ห้อง 8115-8118 จำนวน 24 หลอด - ชั้น B ห้องพักนักศึกษา 7 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

19/2563

23 ม.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2563

21 ม.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำหลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2563

21 ม.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด 8103-7หลอด 8104-1หลอด 8105-1หลอด 8312-3หลอด 8404-6หลอด 8405-1หลอด โปรดแก้ไขก่อนสอบมิดเทอม27มค.ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151