Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

364/2561

9 ต.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไปไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

363/2561

9 ต.ค. 2561

นางสาวรุริยา ธรรมวงศ์

น้ำไม่ปะปา ตึก 8 ชั้น 8 น้ำไม่ไหลได้ตั้งแต่ วันที่ 8/10/61 เวลา 14.00 น. จนถึงวันนี้น้ำยังไม่ไหลค่ะ ทำให้ไม่สามารถทำแลปได้ค่ะ ช่วงเช้างดแลปเพราะต้องใช้น้ำในการกลั่นค่ะ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ปั๊มน้ำชำรุด

362/2561

9 ต.ค. 2561

นางสาวรุริยา ธรรมวงศ์

ห้องน้ำหญิงตึก 8 ชั้น 8 ห้อง 8811 ห้องน้ำเคยแจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการซ่อมค่ะ ใช้งานได้ 2 ห้องค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

พร้อมใช้ทั้งหมดแล้ว

361/2561

9 ต.ค. 2561

นางสาววนัชชา สื่อเกียรติก้อง

ขอความอนุเคราะห์งานอาคารฯ จัดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อใช้งานในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยใช้โต๊ะขาวยาว 4 แถว แถวละ 4 ตัว รวมเป็น 16 ตัว และเก้าอี้โต๊ะละ 6 ตัว รวมเป็น 96 ตัว และโต๊ะขาวยาวสำหรับวางอาหารแบบบุฟเฟ่และน้ำดื่ม จำนวน 3 ตัว รวมเป็นโต๊ะทั้งสิ้น 19 ตัว และเก้าอี้จำนวน 96 ตัว

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

360/2561

9 ต.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

กดไม่ลงห้อง 7006

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

359/2561

9 ต.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟทางเดินไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

358/2561

9 ต.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

357/2561

8 ต.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 ฝ้าเพดานทรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

356/2561

8 ต.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ท่อน้ำตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

355/2561

8 ต.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อระบายน้ำอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2561

8 ต.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8101 ท่อชักโครกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2561

8 ต.ค. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลข 44341 ใช้งานไม่ได้ โทรออกไม่ได้ รับไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ส่งงานให้ งาน it เช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต

352/2561

3 ต.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8113สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

351/2561

2 ต.ค. 2561

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ปรั๊กไฟชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

350/2561

1 ต.ค. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือกลางไม่ทำงาน เบรคเกอร์ดีด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

สำรวจเกิดจาก คอมเพรสเซอร์แอร์ชำรุด ตามอายุการใช้งาน เห็นควรเปลี่ยนเครื่องใหม่ ครับ

349/2561

28 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วไหลไม่หยุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

348/2561

28 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลียนหลอด LED 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

347/2561

28 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

346/2561

28 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

345/2561

28 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151