Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

364/2560

3 ต.ค. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

แอร์มีน้ำยดชั้น 2 ตึกเล็ก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

363/2560

27 ก.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ไฟฟ้าบริเวณทางเดินเข้าตึกเคมี ลานจอดรถหน้าตึก 7 และไฟส่องสว่างทางเดินข้างตึก 7 ด้านลานจอดรถด้านหน้าดับมา 2 คืนแล้วค่ะ จากที่แจ้งคราวก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่ถึง 2 เดือนเลยค่ะดับอีกแล้ว อยากรบกวนฝากด้วยว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก และก็แจ้งบ่อยมาก (สงสัยมีแต่ อ.นิธิมา แจ้งอยู่คนเดียวมั้งคะ) ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้คะ สงสารคนกลับมืด ๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

362/2560

27 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องหญิงน้ำชั้น3 น้ำไหลไม่หยุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

361/2560

21 ก.ย. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

อ่างล้างจานท่อตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

360/2560

19 ก.ย. 2560

นางประนอม แสงโชติ

1. ประตูห้องคอนโทลลิฟท์ ชำรุด 2. ลูกกุญแจประตูกระจกห้องพิมล กลกิจ (ชำรุด) เปิด-ปิดไม่ได้ 3. ประตูปิด-เปิดที่เก็บของใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ชำรุด หมายเหตุ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ จึงขอให้ดำเนินการสำรวจและแจ้งรายการ-ราคาวัสดุที่จะต้องใช้ให้ทราบก่อน ถึงจะดำเนินการประสานการจัดซื้อให้ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

359/2560

19 ก.ย. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร2 เสียงดัง น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

358/2560

19 ก.ย. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร5101 30หลอด5102 20หลอด 5103 22หลอด510410หลอด510512หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ดำเนินการเรียบร้อยบางส่วน เหลืออีก 9 หลอด (รออุปกรณ์)

357/2560

13 ก.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปลี่ยนกุญแจล็อกตู้เก็บเอกสารสำนักงาน จำนวน 7 หลัง ภายในห้องสารบรรณภาควิชาคณิตศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

356/2560

13 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104 หลอดไฟ(หลอดเล็ก)ไม่ติด11หลอดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

355/2560

13 ก.ย. 2560

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

เสียบปลั๊กแล้วมีประกายไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2560

13 ก.ย. 2560

นางสาวมาริษา มลอุทก

ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2560

13 ก.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ

Sc07 ไฟในห้องนำ้ชาย และหญิง ชั้น 4 ด้านห้องพิมลกลกิจ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

352/2560

12 ก.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟช็อตบริเวณใต้โต๊ะปฏิบัติการ 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

351/2560

12 ก.ย. 2560

ดร.วาจารี วีระ

ไฟช็อตโต๊ะปฏิบัติการ 1 จุด

รอผลการตอบรับ

350/2560

12 ก.ย. 2560

ดร.วาจารี วีระ

ไฟช็อตโต๊ะปฏิบัติการ 1 จุด

รอผลการตอบรับ

349/2560

12 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟบันได1หลอด มีชัยดำเนินการให้แล้วครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

348/2560

12 ก.ย. 2560

นายธนากร โคธิเสน

น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน ในห้องน้ำหญิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

347/2560

11 ก.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

- ขนย้ายแอร์เครื่องเก่าที่เอาออกจากห้องเครื่องมือไปเก็บให้เรียบร้อย จำนวน 2 เครื่อง - ย้ายโต๊ะทำงานจากชั้น 3 ลงไปชั้น 1 จำนวน 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

346/2560

11 ก.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดิน หน้าห้องน้ำ ไม่ติด จกนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

345/2560

11 ก.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

มีการปรับปรุงใหม่ โดยใช้บริษัทรับเหมา


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151