Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

283/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ Led จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงจอดรถหลังตึก SC07 ไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด 3 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2561

7 ส.ค. 2561

นายนพพร ไชยราษฎร์

-ต้องการเอาตู้เย็น -20 องศาเพิ่ม -ให้มาสำรวจไฟฟ้า การทนกระแส และอื่น -ติดหลอดไฟเพิ่ม 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

279/2561

7 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

278/2561

7 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนฝาปิดซักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

277/2561

6 ส.ค. 2561

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. ไฟฟ้าหน้าอาคาร SC.06 ตรงลานจอดรถไม่มีไฟติดสักดวง 2. ไฟฟ้าตรงโรงรถข้าง SC.06 ทางไปศูนย์คอมฯ ไม่มีไฟติดสักดวง 3. ไฟฟ้าบริเวณศาลาพระไม่มีไฟติด 4. ไฟฟ้าทางเดินข้างอาคาร SC.08 ฝั่งตลาดน้อยไม่มีไฟฟ้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

276/2561

6 ส.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศ ห้องพักนักศึกษา ป.โท มีน้ำหยดที่เครื่อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2561

6 ส.ค. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

หลอดไฟห้องtem ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

274/2561

6 ส.ค. 2561

นายทองอินทร์ คำมี

เปิดไม่ติดไม่มีแสงสว่างครับจำนวน 12 ราง 24 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

273/2561

6 ส.ค. 2561

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

หลอดไฟดับ 2 หลอด เป็นหลอด LED ยาว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2561

6 ส.ค. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เดินสายไฟ ทำสวิสไฟใหม่ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นที่ 1

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

271/2561

6 ส.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104หลอดไฟกระพริบ1หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

270/2561

6 ส.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8504แอร์เสียงดังมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

269/2561

3 ส.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟดับ 1 เส้น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

268/2561

3 ส.ค. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินชั้น 2 ขาด 1 หลอด หลอดไฟฟ้าทางเดิน ชั้น 3 ขาด 2 หลอด หลอดไไฟ้าห้อง 7305 ขาด 2 หลอด หลอดไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขาด 2 หลอด ห้องวิจัยจุดตรึง 7403 ขาด 1 หลอด ห้องเรียน 7306 ขาด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนระบบไฟฟ้า เป็นหลอด LED 8 หลอด

267/2561

2 ส.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

266/2561

2 ส.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

265/2561

2 ส.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

264/2561

1 ส.ค. 2561

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

ประตูห้องคลังวัสดุ อาคาร อคร.ปิด-เปิด ยากมาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151