Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

70/2564

13 พ.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องทำน้ำเย็นชั้น7 ท่อน้ำดี ท่อขาวหักครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ท่อน้ำเครื่องกรองน้ำ มีไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทดแทน

69/2564

5 พ.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

ลิฟท์ไม่สามารใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

68/2564

5 พ.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ไม่เย็นมีแต่ลมออกมา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

67/2564

27 เม.ย. 2564

นายธนากร โคธิเสน

ไม้ระแนงหักร้าว เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

66/2564

27 เม.ย. 2564

นายธนากร โคธิเสน

หลอดเก่าเสื่อมสภาพ และเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

65/2564

18 เม.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟซ๊อตปลั๊กไป ห้อง laminar ชั้นสอง

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

64/2564

7 เม.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ทดสอบแจ้งซ่อม

นายสันติ บัวหอม

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ppp

63/2564

7 เม.ย. 2564

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ทดสอบระบบนะค่ะ

นายสันติ บัวหอม

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

uuuu

62/2564

7 เม.ย. 2564

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

61/2564

5 เม.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

60/2564

5 เม.ย. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟ ดับห้องพัก อาจารย์ 6404

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2564

5 เม.ย. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟ ดับห้องเรียน นักศึกษา 6709 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

58/2564

5 เม.ย. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 6712 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

57/2564

5 เม.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟดับ 8105=2หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2564

2 เม.ย. 2564

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟ ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องน้ำชายชั้น 2 ห้องน้ำชายชั้น 5 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2564

31 มี.ค. 2564

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ไม่เย็น,มีน้ำหยด,ที่ปรับแอร์ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

54/2564

30 มี.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟดับ 8304=1, 8312=1, 8405=5, 8412=5, 8504=2 ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

53/2564

30 มี.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น2 น้ำรั่วใต้อ่างล้างมือครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2564

29 มี.ค. 2564

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

51/2564

25 มี.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟชุรุดจำนวน 8 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151