Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

101/2563

1 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7315 เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดลงมา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

100/2563

30 มิ.ย. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

Lan สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์เสีย ไม่สามารถใช้งาน ปริ้นเตอร์ได้

ไม่ดำเนินการ

เห็นควรแจ้งฝ่าย IT เพราะเป็นผู้รับผิดชอบ(จะส่งต่อให้ครับ)

99/2563

29 มิ.ย. 2563

นางสนธนี วรชินา

ซ่อมพักลม Hatari สีแดง ขนาด 3 ใบพัด ไม่ทำงาน โดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

98/2563

24 มิ.ย. 2563

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

หลอดไฟเสียใช้การไม่ได้ ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

97/2563

22 มิ.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ติดตั้งที่แขวน แอลกอออลล้างมือ และรูปภาพถ่าย (ควรมีสว่านเจาะมาด้วย)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

96/2563

22 มิ.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับทางเดินห้องพักอาจารย์ ชั้น 7

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2563

15 มิ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง8304 หลอกไฟห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่ติด2หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2563

11 มิ.ย. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัตร นานันท์

หลอดไฟทางเดิน sc04 ไปยัง complex พบหลอดไฟใช้งานไม่ได้ จำนวนพอสมควร

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2563

10 มิ.ย. 2563

นายนพพร ไชยราษฎร์

ปลั๊กติดผนังข้างห้องไม่มีไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2563

10 มิ.ย. 2563

นายธนากร โคธิเสน

กระเบื้องดันตัว ยกขึ้น เสี่ยงอันตรายในการสัญจร

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

91/2563

8 มิ.ย. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

พัดลมไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

90/2563

3 มิ.ย. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

พัดลมแอร์ติดผนังมีเสียงดังตลอดเวลา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2563

2 มิ.ย. 2563

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาจากช่องแอร์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

88/2563

29 พ.ค. 2563

นายธนากร โคธิเสน

โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได้ ทุกเครื่อง

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ระบบแลนมีปัญหา

87/2563

26 พ.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย 3 อัน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2563

25 พ.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ท่อจากซิงค์ล้างมือรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2563

25 พ.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

ห้อง sc 8306 กุญแจประตูห้องกระจกด้านใน และด้านหลังเสีย ทำให้ไม่สามารถเปิดห้องได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เนื่องจากไม่มีลูกกุญแจที่ใช้เปิด-ปิด ประตูได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกุญแจใหม่มาทดแทน 27/5/63

84/2563

22 พ.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ฝ้าเพดานทรุดตัว จำนวน 1 แผ่น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2563

19 พ.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้องสาบรรณและห้องน้ำหญิงทิศตะวันนตกชั้น 2เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด led 18วัตต์ ทั้งหมด 6 ชุด

82/2563

12 พ.ค. 2563

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ชิงค์น้ำล้างจานในห้อง 8109 น้ำไหลลงช้ามาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151