Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

87/2561

13 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

86/2561

13 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2561

12 มี.ค. 2561

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูทางออกระบบใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2561

9 มี.ค. 2561

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

หลอดไฟในห้องเรียน ไฟขาด 3 หลอด หมายเหตุ ห้องพิมลไม่มีในรายการให้เลือก "ห้อง" ในสถานที่แจ้งซ่อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

82/2561

8 มี.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลากร สีน้อย

หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

81/2561

5 มี.ค. 2561

นายนพพร ไชยราษฎร์

ไฟผนังห้องด้านในไม่มีไฟมา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2561

5 มี.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้อง 1305 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

79/2561

5 มี.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์8504ไม่เย็น(ตุ้ยดูแล้วคาดว่าสแตนเนอร์ตัน)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

78/2561

27 ก.พ. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

อ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

77/2561

23 ก.พ. 2561

นายธนากร โคธิเสน

โทรทัศน์ หน้าทางขึ้นอาคาร SC.06 เปิดไม่ติด

ไม่ดำเนินการ

เห็นควรแจ้งหน่วยส่งเสริม สารสนเทศ หรือประชาสัมพันธ์

76/2561

23 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ทางเดินหน้าห้อง8108หลอดไฟชำรุด4หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2561

23 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8105หลอดไฟชำรุด5หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2561

23 ก.พ. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร5101 2หลอด5102 2หลอด 5103 5หลอด5104 6หลอด5105 3หลอด5106 4หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

73/2561

22 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น2 สายฉีดชำรุด2เส้น, วาวชักโครกน้ำหยด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

72/2561

22 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น2 หลอดไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด2หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2561

22 ก.พ. 2561

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

1. ก็อกน้ำโถปัสสาวะผู้ชายรั่วซืม บริเวณห้องน้ำชาย ชั้น 5 ฝั่งตะวันออก น้ำจะไหลอยู่ตลอดเวลา 2. ก็อกน้ำล้างมือหลวม/ไม่แน่น บริเวณห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ฝั่งตะวันออก 3. ก็อกน้ำโถส้วมรั่วเวลากดน้ำทำความสะอาด (ห้องส้วมนั่งยองห้องสุดท้ายติดผนัง) ทำให้น้ำไหลนองพื้น บริเวณห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ฝั่งตะวันออก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2561

22 ก.พ. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม 1 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

69/2561

21 ก.พ. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟดับ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

68/2561

21 ก.พ. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แผงหลอดไฟหลุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2561

21 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8105 หลอไฟเสีย 15หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] 110 [ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151