Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

172/2565

18 ก.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ขออนุญาตแจ้งด่วนครับเครื่องปรับอากาศห้อง 8404 AHU409 สายพานเสียงดังมาก AHU410 สายพานหย่อนแอร์ลมแอร์เบามากครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

171/2565

12 ก.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

แอร์ห้องพิพิธภัณฑ์พืช 1 เครื่องที่อยู่ในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ไม่เย็น มีแต่ลม ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าเหมือนแอร์ตัวอื่นแล้ว ได้ติดต่อคุณจิรวัฒน์แล้ว จึงทราบว่า แอร์ในพิพิธภัณฑ์พืช คณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2565

12 ก.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8312หลอดไฟกระพริบ2หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

169/2565

12 ก.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา

หลังคาตึกมีการรั่วซึม ทำให้มีน้ำหยดใส่ฝ้าเพดาน เกิดการรั่วซึม มีน้ำหยดลงบนโต๊ะทำงาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ยังหารอยรั่วที่แผ่นหลังคา เมทัลชีทไม่พบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด 26/07/65เปลี่ยนตะปูยึดหลังคาใหม่+อุดด้วยซิลิโคน

168/2565

11 ก.ค. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เบรกเกอร์ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

167/2565

11 ก.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟดับที่ห้องแลบและทางเดิน รวม 11 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด LED ทั้งหมด36 หลอด

166/2565

11 ก.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

ฝนตก มีน้ำรั่วจากฝ้าเพดาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ยังหารอยรั่วที่แผ่นหลังคา เมทัลชีทไม่พบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด 26/07/65เปลี่ยนตะปูยึดหลังคาใหม่+อุดด้วยซิลิโคน

165/2565

8 ก.ค. 2565

นายอนัน พิลาวุฒิ

ไฟไม่ติดทั้งสองหลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

164/2565

8 ก.ค. 2565

นายอนัน พิลาวุฒิ

มีน้ำแอร์หยดที่เพดานตรงช่องแอร์ตัวใหญ่

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

163/2565

8 ก.ค. 2565

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไม่ติด ห้อง 8215 : 4 หลอด ห้อง 8216 : 8 หลอด ห้อง 8217 : 15 หลอด ห้อง 8218 : 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

รวมแก้ไข 50 หลอด

162/2565

6 ก.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

แอร์ห้องพักอาจารย์ 7213 เปิดแล้วมีน้ำหยดลงพื้น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

161/2565

5 ก.ค. 2565

นายภูมินันท์ แพงงา

ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

160/2565

5 ก.ค. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

แจ้งซ่อมห้องพักนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1. แอร์ ใช้ได้แค่ตัวตรงกลางซึ่งไม่ค่อยเย็นค่ะ 2. พัดลมเสียทั้ง 3 ตัว 3. ไฟเสีย 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

159/2565

4 ก.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำฝกรั่วทางเข้าหน้าอาคาร

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ+ตัวอาคารมีรอยร้าวกลายเป็นช่องให้น้ำซึมผ่านเข้าได้

158/2565

4 ก.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

157/2565

4 ก.ค. 2565

นางลลนา อุทโท

ก๊อกน้ำรั่ว มีน้ำหยด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ก๊อกน้ำชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ รอก๊อกน้ำจากทางภาควิชาฯ

156/2565

4 ก.ค. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟห้อง 7318 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

155/2565

30 มิ.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

154/2565

30 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9103-1 ไม่เย็นรบกวนงานอาคารเข้าตรวจสอบ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

153/2565

30 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง วิทยวิภาส ๑ รบกวนเร่งงานอาคารเข้าตรวจสอบ

มอบหมายงานแล้ว


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151