Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

336/2559

29 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ปั๊มน้ำตึก8 ทำงานสลับกับหยุดทำงาน ไม่ปกติครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

335/2559

28 พ.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ต่อระบบเครื่องทำน้ำแข็ง บริเวณ ตรงข้ามป้ายภาควิชาจุลชีววิทยา (ทางเดินไป SC.03)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

334/2559

25 พ.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สายหางปลากล่องฟิวจ์เครื่องกลั่นน้ำขาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

333/2559

24 พ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตูชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2559

24 พ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด ( ห้องนำ้ชั้น 3 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันตก )

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2559

23 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำเย็นชำรุด ชั้น4

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2559

22 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วังวร สังฆเมธาวี

อุปกรณ์ที่กั้นทางเข้าที่จอดรถด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2559

15 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด34หลอดดังนี้ครับ 8103/2หลอด, 8105/5หลอด, 8304/6หลอด, 8305/4หลอด, 8404/4หลอด, 8405/4หลอด, 8504/9หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2559

11 พ.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์เปิดไม่ติด (ตัวกลาง)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

327/2559

11 พ.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

326/2559

10 พ.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

test

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

325/2559

9 พ.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร3

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

324/2559

9 พ.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

โต๊ะขาว 10 ตัว เก้าอี้ 10 ตัว สำหรับลงทะเบียนและวางอาหาร ใต้ตึก 8 ในวันที่ 14 พย 59 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก และโพเดียม 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

323/2559

8 พ.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานห้องครัวชั้น 2 รั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

322/2559

7 พ.ย. 2559

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูเข้าภาควิชาชีววิทยา ฝั่งขาออกใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

321/2559

7 พ.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

กลอนประตูพัง ตรงประตูหน้าศูนย์อนุกรมวิธาน บริเวณหน้าห้อง 7101

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

320/2559

3 พ.ย. 2559

นายนพรัตน์ โพธิรุกข์

ประตูทางเข้า SC.06 ชำรุดปิดไม่สนิท (ฝั่งประตูที่สแกนเข้าตึก)

ส่งร้านซ่อม

319/2559

3 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โปรดนำสิ่งกีดขวางออกจากทางหนีไฟบริเวณหน้าและข้างห้องควบคุมไฟฟ้าชั้นBด้วยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

318/2559

2 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

บริเวณระเบียงทางเดิน ไปห้องน้ำชั้น6 หน้าห้อง8602 ไฟไม่ติด4หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

317/2559

2 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

บริเวณระเบียงทางเดินและโถงหน้าลิฟท์ชั้น1 ไฟไม่ติด12หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] 138 [ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151