Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

18/2556

4 ก.พ. 2556

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง สายไฟ สวิทซ์ ชำรุด ภายนอกอาคาร(ไฟฟ้ารอบอาคาร)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

17/2556

4 ก.พ. 2556

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แสงสว่างไม่เพียงพอ ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 36 วัตต์แบบมีโคม จำนวน 2 ชุด โดยต่อกับชุดหลอดแสงสว่างเดิม(ใช้สวิทซ์ร่วม)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

16/2556

4 ก.พ. 2556

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

มีเสียงดังคล้ายไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณห้องพักอาจารย์ หมายเลขห้อง 2111-2112-2113

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2556

31 ม.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

กรอกน้ำไหลไม่หยุด ่บริเวณซิ่งน้ำ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

14/2556

28 ม.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

สายเครื่องทำน้ำกรอกรั่ว มีน้ำหยดตลอด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2556

28 ม.ค. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ก็อกน้ำหัก คันชักของชักโครกพังหักออกใช้น้ำชักโครกไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

12/2556

23 ม.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ย้ายปลั๊กไฟในห้องสารบรรณภาควิชา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2556

22 ม.ค. 2556

นายธนากร โคธิเสน

ติดตั้งตู้ยา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2556

21 ม.ค. 2556

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดห้องพักอาจารย์สุพจน์ ไวท์ยางกูร ( 7316 )

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

9/2556

21 ม.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ติดภาพประดับตกแต่งสำนักงาน (ตรงเสาบริเวณหน่วยสารบรรณ) เพื่อติดกรอบภาพ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2556

17 ม.ค. 2556

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ลูกกุญแจหัก ประตูเข้าตึก 4, ประตู 5 และประตูห้อง 7126

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

7/2556

17 ม.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำไหลไม่หยุด 8518

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

6/2556

17 ม.ค. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

แอร์ไม่เย็นแอร์ร้อนๆๆๆ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2556

15 ม.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำ อาจารย์ ชั้น 4 SC 06 กดไม่ลง ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องน้ำ นักศึกษา ชั้น 4 SC 06 สายชำระรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

4/2556

14 ม.ค. 2556

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ที่กดปัสสาวะชายชำรุด ห้องน้ำชาย 7119

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2556

14 ม.ค. 2556

นายธนากร โคธิเสน

น้ำรั่วซึม ไหลลงสู่ชั้นล่าง จาก ห้องแลปสาขาวัสดุศาสตร์ฯ ชั้น 4 อาคาร SC 01

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2556

11 ม.ค. 2556

นายธวัชชัย ราชธานี

1.ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ส่วนของภาควิชาคณิตศาตร์ ด้านทิศตะวันออกระบบชักโครกไม่ทำงาน(น้ำไหลเข้าถังไม่เต็ม) 2.ห้องน้ำชายชั้น 3 ส่วนของภาควิชาคณิตศาตร์ ด้านทิศตะวันตก โถปัสาวะน้ำไม่ไหล

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2556

11 ม.ค. 2556

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ห้อง นศ.(ป.โท) ชั้น 4 ตึก SC.07 ห้อง 7408/1 จำนวน 2 แผ่น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2555

14 ธ.ค. 2555

นางธีรนุช หาญโสภา

เปิดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

274/2555

14 ธ.ค. 2555

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ท่อนำ้ทิ้งห้องปฏิบัตการ 7326 รั้ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ] 178 [ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151