Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

110/2564

6 ก.ค. 2564

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้อง สารบรรณสาขาวิชา เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

109/2564

6 ก.ค. 2564

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้องพัก อาจารย์ 7313 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2564

6 ก.ค. 2564

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2 และ ชั้น 3 ส่วนของสาขาวิชาฯ กดแล้วไม่ดันขึ้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2564

1 ก.ค. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

ไม่สามารถใช้งาน Ethernet port ภายในห้องพักอาจารย์ได้ ใช้ได้เพียงระบบ wifi ของ kku-wifi@true ได้เท่านั้น

ไม่ดำเนินการ

ส่งต่อให้ฝ่าย IT

106/2564

30 มิ.ย. 2564

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2564

29 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

104/2564

29 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกกดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

103/2564

28 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กแตกชำรุด 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

102/2564

28 มิ.ย. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ชักโครกห้องน้ำอาจารย์ หญิง น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2564

25 มิ.ย. 2564

นายภาณุ แตงหนู

คานแตกร้าวและมีน้ำรั่วซึม ภายในอาคาร วิทยวิภาสบริเวรลานกระเบื้องปาเก้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

100/2564

24 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2564

24 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2564

24 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

97/2564

23 มิ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

บานพับประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

96/2564

22 มิ.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชาย 8612 ชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิง 8611 ชักโครกชำรุด2ห้อง ห้องน้ำชาย 8605 กดน้ำไม่ลง ห้องน้ำหญิง 8604 สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

เฉพาะห้อง 8611 ฐานชักโครกแตก นอกนั้นซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2564

22 มิ.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB น้ำไม่เข้าชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2564

18 มิ.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ฝ้าเพดานที่เป็นปูนโถงกลาง อคร แตกหล่นลงมาครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2564

16 มิ.ย. 2564

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

กุญแจประตูฝั่งงานบริการฯและงานวิจัยฯ ไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2564

16 มิ.ย. 2564

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไม่ติด, กระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

91/2564

15 มิ.ย. 2564

นายภาณุ แตงหนู

โคมหลอดไฟห้องน้ำ หลุด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151