Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

414/2560

3 พ.ย. 2560

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

แอร์ไม่เย็น มีลมเป่าออกมาแต่ไม่เย็น ที่ห้องเครื่องมือกลาง 1301-4 (ห้องเครื่อง CD)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

413/2560

2 พ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์

หลอดขาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

412/2560

2 พ.ย. 2560

นางกิตติยา ค้อชากุล

ไฟรั่ว บริเวณสวิตช์เครื่องปรับอากาศ งานบริการวิชาการและวิจัย อาคาร SC.06 ชั้น 1

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

411/2560

1 พ.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

สมควรติดตั้งใหม่โดยเดินสายไฟจากตู้โหลดโดยตรง (ไม่สามารถเชื่อมจากจุดเดิมได้ เพราะบริเวณนั้นมีการใช้ไฟฟ้ามาก)

410/2560

31 ต.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั้กไฟไม่เข้า (ได้สั่งอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

409/2560

31 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8103 หลอดไฟ กระพริบ2หลอด 8104 หลอดไฟ กระพริบ2หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

408/2560

31 ต.ค. 2560

นางนาตยา ยังดี

มีประกายไฟและเสียงไฟช๊อตจากกล่องเดินทางสายไฟ บริเวณทางเดินชั้น 3 อาคาร SC.07

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

หนุกัดสายไฟและไฟช๊อต

406/2560

31 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟ ทางหนีไฟชั้น1-2,2-3ไม่ติด4หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

405/2560

31 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ไฟห้องน้ำชายชั้น2ติดตลอดคืนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

404/2560

30 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7408/2 , ห้อง7213 จำนวนห้อง ละ 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

403/2560

27 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพัก อาจารย์ 7319 (ผศ.กิตติกร ) เปิดแล้วไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

402/2560

27 ต.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

แอร์เปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

401/2560

25 ต.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ประตูห้องน้ำหมายเลขห้อง 8112 ช้้น 1 ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

400/2560

24 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพัก อาจารย์ 7312 (อาจารย์ วัชรินทร์ ) เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

399/2560

20 ต.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่ม 1 จุดห้อง 7224/4

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

398/2560

19 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8406 เพดานทะลุครับ คาดว่าเกิดจากน้ำหยดบนเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เกิดจากระบบทำความเย็นของอาคาร รอช่างแอร์แก้ไข

397/2560

19 ต.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ตรวจสอบสายไฟเบอร์ที่ไหม้แล้ว ว่าจะต้องตัดหรือไม่

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

396/2560

18 ต.ค. 2560

นายอนัน พิลาวุฒิ

เวลาฝนตกบางครั้งจะมีน้ำไหลลงมาตามช่องแอร์และรางหลอดไฟเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

395/2560

18 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8115 ชักโครกชำรุดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

394/2560

17 ต.ค. 2560

นายสุชาติ เทพภูเขียว

หน้าต่างล้อคไม่ได้ (ห้อง SC6106)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3813 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151