Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

260/2566

25 ก.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพักอาจารย์ 7315 บานประตูเปิด-ปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

259/2566

22 ก.ย. 2566

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ยกคัตเอ๊าท์แล้วไฟไม่ติด (เครื่องทำน้ำกลั่น)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องปกติ ให้สาขาวิชาดำเนินการจ้างซ่อมโดยบริษัทเจ้าของเครื่องกลั่นครับ

258/2566

21 ก.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ด้านหย้าเวที ภายในห้องวิทยวิภาส เปิดไม่ติด จำนวน 12 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

257/2566

21 ก.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

หลอด ไฮเบย์ เปิดไม่ติด จำนวน 3 หลอด(1 แถว)

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เปลี่ยนสวิตซ์ไฟฟ้า ใหม่

256/2566

21 ก.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

สวิตซ์ เปิดปิดไฟชำรุด เปิดไม่ติด ห้ิองวิทยวิภาส ๑

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เปลี่ยนสวิตซ์ไฟฟ้าใหม่

255/2566

20 ก.ย. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

SC.08 แจ้งซ่อมหลอดไฟก่อนสอบ16ต.ค.66ครับ 8412(6)

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

กำลังเบิกหลอดไฟฟ้าจากพัสดุกลาง

254/2566

19 ก.ย. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

SC.08 แจ้งซ่อมหลอดไฟก่อนสอบ16ต.ค.66ครับ 8103(10), 8104(8), 8105(2), 8312(5), 8404(4), 8405(2), 8504(2) รวม33หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

กำลังเบิกหลอดไฟฟ้าจากพัสดุกลาง

253/2566

19 ก.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 1 หลอด

252/2566

18 ก.ย. 2566

นายอนัน พิลาวุฒิ

ไฟเพดานห้องน้ำชายไม่ติดทุกหลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 2 หลอด

251/2566

18 ก.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิตช์ไฟชำรุดปิดไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

250/2566

18 ก.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กไฟแตกชำรุด 3 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดั้งเต้ารับใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 3จุด

249/2566

18 ก.ย. 2566

นายพิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

หลอดไฟเสีย ในห้อง 8809 จำนวนสองหลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 2 หลอด

248/2566

18 ก.ย. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc.08 8421 ชั้น4ประตูด้านในห้องน้ำ(ติดเคมี)ล้มครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เสาค้ำยันประตูชำรุด1ห้อง เบื้องต้นทำการขันยึดสกรูใหม่แล้ว

247/2566

18 ก.ย. 2566

นายธีระเดช ธนะภวา

ประตูบวม ติด เปิด/ปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

น็อตยึดบานพับประตูคลายตัว ได้รับการแก้ไขโดยผู้แจ้งซ่อม นายธีระเดช ธนะภวา เรียบร้อยแล้ว

246/2566

14 ก.ย. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส

หลอดไฟเสีย ที่ห้อง 4402-3 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 1 หลอด

245/2566

14 ก.ย. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ 7315 เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 1 หลอด และหลอดหน้าห้องน้ำหญิง ชั้น ด้านทิศตะวันตก 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2566

11 ก.ย. 2566

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

ท่อน้ำรั่ว ก๊อกน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2566

11 ก.ย. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

มีแตนทำรังบริเวณอาคารตึกกลม ฝั่งทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามคณะเกษตรฯ ด้านข้างมีจอดรถมอเตอร์ไซค์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

เบื้องต้นได้ทำลายรังแตนออกแล้ว

242/2566

9 ก.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟช๊อคแอร์เปิดไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ให้สาขาวิชาดำเนินการเอง

241/2566

9 ก.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด led 1หลอด


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151