Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

62/2567

6 ก.พ. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 3 ชุด

61/2567

6 ก.พ. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 2 ชุด

60/2567

2 ก.พ. 2567

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ติดตั้งลูกบิดประตูห้องพัก ผศ.ดร.ลภัสรดา แต้ไมตรี ห้อง8413-2 มีลูกบิดประตูให้เรียบร้อยแล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2567

2 ก.พ. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

58/2567

30 ม.ค. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 1 ชุด

57/2567

30 ม.ค. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED ห้องแลป 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2567

30 ม.ค. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

อ่างน้ำรั่วซึ้ม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2567

30 ม.ค. 2567

นายสุขทวี คลังตระกูล

แอร์ ห้อง 5101 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00010/49 อาการเสียเสียงดัง ไม่เย็น ห้อง 5103 หมายเลขครุภัณฑ์ มข. มข.-0400-15-015-000-00005/51 อาการเสียไม่เย็น ปุ่มกดเสีย

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ดำเนินการทางพัสดุ

54/2567

30 ม.ค. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 1 ชุด

53/2567

30 ม.ค. 2567

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนทดแทนจากภาควิชาฯ

52/2567

30 ม.ค. 2567

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า บนเพดาน ห้องเรียนพิมล กลกิจ เปิดแล้วกระพริบจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 10 ชุด

51/2567

29 ม.ค. 2567

นายจิรพงศ์ เพรงมา

น้ำเพดานจะถล่มลงมาใส่นักศึกษาแล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ให้ภาควิชาฯดำเนินการจ้างซ่อมท่อน้ำและฝ้าเพดาน

50/2567

29 ม.ค. 2567

นายจิรพงศ์ เพรงมา

น้ำเพดานจะถล่มลงมาใส่นักศึกษาแล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ให้ภาควิชาฯดำเนินการจ้างซ่อมท่อน้ำและฝ้าเพดาน

49/2567

29 ม.ค. 2567

นางสาวอภิญญา กรมภักดี

หลอดไฟดับ 3 หลอด ห้อง ผอ.

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 4 ชุด

48/2567

26 ม.ค. 2567

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

ขอแจ้งเพิ่มจากเดิม เนื่องจากช่างแจ้งกลับให้ส่งร้านซ่อม สาขาเคมีได้ทำเรื่องขอใบเสนอราคา ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ ระหว่างนี้ ขอช่างที่คณะฯ มาทำรางน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปด้านอื่นชั่วคราว และสามารถใช้ห้องน้ำได้จนกว่าช่างข้างนอกจะมาซ่อมให้คะ (จากอาการท่อรั่ว ห้อง4409 ห้องน้ำหญิง ฝั่งตึก8 (ที่ในลิสต์ ไม่มีหมายเลขนี้คะ))

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แก้ไขเบื้องต้นเรียบร้อย น้ำไม่รั่วซึม สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามปกติครับ

47/2567

26 ม.ค. 2567

นางสาวอภิญญา กรมภักดี

หลอดไฟติดๆดับๆ โต๊ะพี่ปุ๋ย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 3 ชุด

46/2567

26 ม.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8405 ประตูติดปิดไม่ได้ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

45/2567

25 ม.ค. 2567

ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

[ขอความกรุณาให้ช่างซ่อมติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ เมื่อจะเข้าดำเนินการ] ต้องการปรับระยะเวลาของเซ็นเซอร์ในห้องน้ำทุกห้องของอาคาร SC09 ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน-ชั้น 5 ให้นานขึ้น เนื่องจากระยะเวลาสั้นเกินไป ทำให้หลอดไฟดับขณะที่ยังมีผู้ใช้งานอยู่

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

43/2567

23 ม.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชาย สายฉีดชำรุด4เส้น 8502(2), 8302(2)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

42/2567

23 ม.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำSC08 ลูกยางส่งน้ำเข้าโถชักโครก ชำรุด9วง 8107(3), 8501(2), 8401(3), 8301(1)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151