Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

347/2567

5 ก.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ มีน้ำนองพื้นเวลาเปิดนาน ๆ ทำให้น้ำไหลลงไปด้านล้างของตึก

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

346/2567

4 ก.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ประตูห้องเครื่องมือ ปิดไม่สนิท

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

โช้คประตูใกล้เสื่อมสภาพ/ทำการแก้ไขเบื้องต้นให้แล้ว

345/2567

4 ก.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

เปลี่ยนปลั๊กไฟ และตรวจสอบช่องปลั๊กไฟห้องเครื่องมือกลาง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนเต้ารับ 1 ชุด

344/2567

4 ก.ค. 2567

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

แจ้งซ่อม/เปลี่ยนกุญแจตู้เก็บข้อสอบ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ยังไม่มีอะไหล่เปลี่ยนทดแทนจากทางหน่วยงาน

343/2567

4 ก.ค. 2567

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

หลอดไฟขาด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18w 1 ชุด

342/2567

3 ก.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ทางเดิน ชั้น 1 ตึก SC 07 จำนวน 2 หลอด แถวหน้า ลิฟท์ ชั้น 1 จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18 w 4 ชุด

341/2567

3 ก.ค. 2567

นายอภิชาติ ขอดคำ

ไฟฟ้า แสงสว่างในห้องไม่ ติด 12 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

340/2567

3 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้น้ำเย็น น้ำดื่มตึก8 ชั้น4 น้ำรั่วครับ อยู่ริมระเบัยงหลังห้อง8413ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

เบื้องต้นทำการปิดน้ำประปาเข้าเครื่องกรองน้ำไว้แล้ว

339/2567

2 ก.ค. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

338/2567

1 ก.ค. 2567

นายอภิชาติ ขอดคำ

ไม่สว่าง จำนวน 10 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

337/2567

1 ก.ค. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS มีกลิ่นเหม็นไหม้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

336/2567

1 ก.ค. 2567

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดกลม เนื่องจากเปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

335/2567

28 มิ.ย. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

น้ำแอร์หยดในห้องทำงาน จนท. (ห้องกระจก) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน SC8205 ในห้องกระจกมีช่องแอร์ 2 ช่อง ช่องแรกทางหน่วยอาคารซ่อมให้แล้วครับ หายขาดแล้วครับ ขอบคุณมากๆ ครับ แต่อีกช่องหนึ่งยังหยด ต้องใช้ถังน้ำรองตลอด 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมาครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

334/2567

27 มิ.ย. 2567

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

หลอดไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

333/2567

27 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ห้องน้ำหญิง ชั้น1 และชั้น 2 ตึก SC 07 ส่วนสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชักโครก ห้องน้ำหญิงชั้น 1 สายเปิดน้ำเข้า ถังเก็บน้ำโครก แตกเปิดไม่ได้ ถังเก็บน้ำชักโครก ห้องน้ำหญิงชั้น 2 เก็บน้ำไม่อยู่ ไหลตลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2567

27 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนลูกบิดประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2567

27 มิ.ย. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่มา

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

330/2567

27 มิ.ย. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แจ้งครั้งที่่ 2 ยังไม่มีใครติดต่อมา ยังไม่เห็นใครมาตรวจสอบ มีตัวคอยเย็น 1 ตัวไม่ทำงาน จากที่มีทั้งหมด 5 ตัว ทำให้แอร์ในห้องไม่เย็นเท่าที่ควร

ส่งร้านซ่อม

329/2567

26 มิ.ย. 2567

นางวนิดา เสนามนตรี

ทางเดินชั้น3 หน้าห้องsc8320

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18 w 6 ชุด พร้อมเปลี่ยนสวิตซ์ 3 ทาง 1 ชุด

328/2567

26 มิ.ย. 2567

นางวนิดา เสนามนตรี

ท่อนำ้ทิ้งรั่วหลายจุดในห้อง 8321และห้อง8320

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151