Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

347/2559

7 ธ.ค. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ล้างเครื่องปรับอากาศห้อง 7102 (ห้อง SEM และ TEM) จำนวน 5 เครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

346/2559

6 ธ.ค. 2559

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

แอร์บริเวณด้านหน้าห้องทางขวามือ หมายเลขที่นั่งสอบ 07, 13, 36 มีน้ำหยดและไหลออกมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานตามปกติ

345/2559

6 ธ.ค. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจานชั้น 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

344/2559

6 ธ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

(ครั้งที่2)ปั๊มน้ำตึก8 ทำงานสลับกับหยุดทำงาน ไม่ปกติครับ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

343/2559

1 ธ.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ฝาครอบพัดลมดูดอากาศ ห้องน่ำหญิง ประจำสำนักงานคณบดี ลุ่นจากตัวพัดลม นำใส่เข้าไปแล้วก็ลุ่นออกอยู่เป็นประจำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

342/2559

1 ธ.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เก็บและขนย้ายเศษวัสดุที่อยู่ระหว่างตึก Sc.06 และ RDI ออกจากพื้นที่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

341/2559

1 ธ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

(ครั้งที่2)ท่อน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำเย็นชำรุด ชั้น4

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

340/2559

30 พ.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายรั่วซึมห้องน้ำชายชั้นลอย 1 และ 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

339/2559

30 พ.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

อ่างล้างจานห้องครัวชั้น 2 ท่อน้ำดีซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2559

30 พ.ย. 2559

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ภายในห้องมีน้ำหยด จำนวน 6 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

337/2559

30 พ.ย. 2559

นายภาณุ แตงหนู

อาการช่วงบ่ายแอร์ทำงานแต่ห้องมีอุณภูมิร้อนถึงร้อนมาก เริ่มเป็นตั้งแต่ วันที่ 27 พย 59

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แอร์ที่ใช้อยู่ เป็นแอร์ระบบเก่า ต้องใช้การเอาใจใส่ดูแลตลอดช่วงการใช้งาน (แอร์ทำงานปกติ)

336/2559

29 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ปั๊มน้ำตึก8 ทำงานสลับกับหยุดทำงาน ไม่ปกติครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

335/2559

28 พ.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ต่อระบบเครื่องทำน้ำแข็ง บริเวณ ตรงข้ามป้ายภาควิชาจุลชีววิทยา (ทางเดินไป SC.03)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

334/2559

25 พ.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สายหางปลากล่องฟิวจ์เครื่องกลั่นน้ำขาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

333/2559

24 พ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตูชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2559

24 พ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด ( ห้องนำ้ชั้น 3 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันตก )

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2559

23 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำเย็นชำรุด ชั้น4

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2559

22 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วังวร สังฆเมธาวี

อุปกรณ์ที่กั้นทางเข้าที่จอดรถด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2559

15 พ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด34หลอดดังนี้ครับ 8103/2หลอด, 8105/5หลอด, 8304/6หลอด, 8305/4หลอด, 8404/4หลอด, 8405/4หลอด, 8504/9หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2559

11 พ.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์เปิดไม่ติด (ตัวกลาง)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ] 134 [ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151