Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

188/2558

23 มิ.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไฟไมติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

187/2558

22 มิ.ย. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

186/2558

19 มิ.ย. 2558

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ตรวจซ่อมชักโครก ก๊อกน้ำ โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่ห้องน้ำอาคาร SC08 จำนวน 58 ห้อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

185/2558

19 มิ.ย. 2558

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมไฟแสงสว่างที่ห้องน้ำอาคาร SC08 จำนวน 58 ห้อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2558

19 มิ.ย. 2558

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ติดตั้งสวิตช์กระตุกที่ห้องน้ำอาคาร SC08 จำนวน 54 ห้อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

183/2558

18 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7319 ปรับอุณหภูมิไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2558

18 มิ.ย. 2558

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ห้องเรียน SC.8412 สำรวจช่องแสง ได้แก่ วัดขนาด ความกว้างxความยาว ของหน้าต่าง และประตู ทุกด้าน ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 58

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

181/2558

18 มิ.ย. 2558

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ห้องเรียน SC.8312 สำรวจช่องแสง ได้แก่ วัดขนาด ความกว้างxความยาว ของหน้าต่าง และประตู ทุกด้าน ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 58

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

180/2558

18 มิ.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เต็ม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

179/2558

17 มิ.ย. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้องเครื่องมือกลาง 1301-5 ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2558

17 มิ.ย. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ิblower ตู้ดูดควันไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

177/2558

17 มิ.ย. 2558

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กุญแจประตูกระจกติดกับหน่วยพัสกดุไม่สามารถเปิดได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2558

16 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์ชิลเลอร์ชุดB หน้าจอดับ/เสีย1เครื่อง

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตรวจเช็คแล้วไม่สามารถซ่อมเองได้

175/2558

16 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนโปรด นำรถมาเก็บเศษวัสดุที่ขนย้ายลงมาที่ชั้นBด้วยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ดำเนินการเรียบร้อย

174/2558

16 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชิลเลอร์ตัด แจ้งว่าevaporator lowcompressor ผมปิด-เปิดใหม่แล้วครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

173/2558

16 มิ.ย. 2558

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. เปลี่ยนปลั๊ก 3 จุดให้เป็นปลั๊กสามตา 2. เปลี่ยนสายไฟใหม่และจัดระบบสายไฟฟ้าให้สวยงามเรียบร้อย 3. เปลี่ยนลูกบิดประตูในห้องสโมสรนักศึกษา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

172/2558

15 มิ.ย. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อระบายน้ำของแอร์ตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2558

15 มิ.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเปิด-ปิดยาก ห้อง ISO 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

รออุปกรณ์

170/2558

15 มิ.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตู้โต๊ะแลปเปิดไม่ได้ จำนวน 8 ตู้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

169/2558

15 มิ.ย. 2558

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

เปลี่ยนกุญแจโต๊ะสำนักงาน ภาควิชาฟิสิกส์

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ] 165 [ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151