Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

116/2560

17 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้องพิมล กลกิจ เปิดแล้วมีน้ำหยุด ลงมาที่พื้น ( เครื่อง หน้าห้อง ทางขั้น บันไดหน้าเวที)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

รอเปลี่ยนเครื่องใหม่

115/2560

17 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ในลีฟต์โดยสาร ตึกวิทยาศาสตร์ 07 ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2560

16 มี.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอื้เล็คเชอ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

113/2560

16 มี.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เช็คการทำงานของ UPS ที่ห้อง Server อาคาร sc.06

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

112/2560

16 มี.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เช็คการทำงานของ UPS ที่ห้อง Server อาคาร sc.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

111/2560

16 มี.ค. 2560

นางปารีณา พลชาย

ติดตั้งปลั๊กเสียบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2560

16 มี.ค. 2560

นางปารีณา พลชาย

เคลื่อนย้าพาทิชั่น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

109/2560

15 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8312 หลอดไฟไม่ติด 5หลอดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2560

15 มี.ค. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

น้ำไม่ไหลที่อาคาร SC06 และ SC05

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2560

15 มี.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ไฟทางเดินที่มีหลังค่ เข้าภาควิชาเคมี ไม่ติดมาเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้วค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2560

14 มี.ค. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้อง 1302 ไม่เย็นเปิดแล้วมีแต่ลม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

105/2560

14 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8120 (อ.น้อง)กุญแจประตูฝืดมาก ไม่ลงล็อค โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

รออุปกรณ์

104/2560

14 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ประตูห้องควบคุม ชำรุดเสียหาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

103/2560

14 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทที่ติดตั้งลิพต์ ตึก SC.07 ว่ามีสัตว์สามารถเข้าไปกัดสายไฟฟ้าภายในห้องควบคุม จึงใคร่ขอให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ ทำสิ่งปิดกั้น ให้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2560

14 มี.ค. 2560

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ติดต่อไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2560

14 มี.ค. 2560

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

โปรดแก้ไขโปรดแก้ไขด่วน ขอให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 มีนาคม 60 (หากข้อขัดข้องโปรดแจ้งให้ทราบโดยด่วน) ตามรายการที่คุณวุฒิฉัตรแจ้งซ่อมในวันที่ 5 มีนาคม 60 ดังนี้ ห้อง 8405_1 หลอด ห้อง 8404_2 หลอด ห้อง 8505_1 หลอด ห้อง 8305_1 หลอด ห้อง 8304_3 หลอด มีเวลาให้ซ่อมช่วงกลางวันทุกวัน หรือเช็คช่วงเวลาว่างได้กับคุณวุฒิฉัตร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

100/2560

14 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

พัดลมเพดานเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ (อาจารย์ผู้สอนแจ้งมา ตามหนังสือที่ ศธ0514.2.1.3 /240 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560) ห้อง พิมล กลกิจ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2560

13 มี.ค. 2560

นางวิรพันธ์ รามจาตุ

ไฟดับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2560

13 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น4 ตึก8 ท่อน้ำดี(เส้นเล็กสีขาว)เข้าตู้ทำน้ำเย็นแตกครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

97/2560

13 มี.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

พัดลมกระจายความเย็น(Blower)ของเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน ทำให้อากาศร้อนในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1และ2

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151