Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

18/2561

18 ม.ค. 2561

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แอร์ห้องพักอาจารย์ 8701-1/8701-2/8701-3/8701-4

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

8702-1 8702-3 (แจ้งซ่อมผิดห้อง)

17/2561

18 ม.ค. 2561

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

16/2561

17 ม.ค. 2561

นางวนิดา เสนามนตรี

ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอดไฟ t5 47 หลอด เปลี่ยนบัลลาส์อิเล็กทรอนิกส์ 7 ตัว

15/2561

17 ม.ค. 2561

นางวนิดา เสนามนตรี

นำ้รั่วจากท่อนำ้ทิ้ง 10จุด ห้อง8321

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2561

17 ม.ค. 2561

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ห้อง 8801-3 หน้าต่างม้วนขึ้นไม่ได้ ห้อง 8801-7 ประตูล็อคไม่ได้มู่ลี่ประตูเสียงดัง ห้อง 8801-12 ประตูล็อคไม่ได้ ห้อง 8801-13 ประตูเสีย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2561

17 ม.ค. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นที่ 1

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอดไฟ 10 หลอด

12/2561

16 ม.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แผงหลอดไฟ หลุด หน้าห้องนิติวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมายเลขห้อง

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2561

15 ม.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอไฟฟ้าห้องคณบดี ติด ๆ ดับๆ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2561

15 ม.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด และ ติดไม่เต็มที่ 1 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

9/2561

11 ม.ค. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สดศิริ

แผ่นปูพื้น 1 แผ่นติดไม่สนิททำให้ เปิด-ปิด ประตูลำบาก [ห้อง SC7201/3]

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2561

11 ม.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำดีเครื่องกรองน้ำซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ท่อน้ำเครื่องกรองน้ำแตก

7/2561

10 ม.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ตู้เย็นไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

6/2561

10 ม.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เพิ่มเดินสายเครื่องแฟกซ์ 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

5/2561

10 ม.ค. 2561

นายธนากร โคธิเสน

พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำบุคลากร(ชาย) ไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

4/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องพักอาจารย์หลอดไฟดับไม่สามารถใช้งานให้แสงสว่างได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำนักศึกษา หญิง กระพริบ ตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2561

8 ม.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

ตัวที่ 1 คอมแอร์ฝั่งทิศตะวันตก อาการหากเข้าสู่การทำความเย็น ตัวตอมแอร์จะตัดการทำงาน ตัวที่ 2 สายพานพัดลม มีเสียงดังรบกวนการเรยนการาสอน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2561

3 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

ประกอบชั้นวางของ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

459/2560

27 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำรั่วจากเพดานบริเวณหน่วยสารบรรณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

458/2560

22 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ต่อปลั๊กไฟฟ้าเพื่อใช้เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารประจำหน่วยพัสดุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151