Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

85/2562

1 เม.ย. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ติดตั้งป้ายชื่อบุคลากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2562

28 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8701ตู้น้ำเย็นท่อขาวหักครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2562

27 มี.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ led จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

82/2562

27 มี.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

น้ำหยดจากท่อแอร์รวมของห้อง SC8701-7

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

81/2562

27 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8114ห้องแลปชั้น1มีน้ำหยดลงมาจากเพดานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2562

26 มี.ค. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ที่ล๊อคประตูห้องพัก ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน เปิดปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

79/2562

25 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น2ที่กดชักโครกหักครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

78/2562

25 มี.ค. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

เปิดแอร์แล้วมีกลิ่น ที่ห้องพัก (8413-4) อ.วรรณา 088-5197592

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

77/2562

22 มี.ค. 2562

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟกระพริบตลอดเวลา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

76/2562

22 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำแฟนคอยหลังชิลเลอร์ล้นตลอดเวลาครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

75/2562

22 มี.ค. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอดไฟฟ้าห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2562

20 มี.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8213,8220ที่กดน้ำขาด 8701สายน้ำดีเข้าตู้น้ำเย็นหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2562

20 มี.ค. 2562

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

72/2562

19 มี.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ชักโครกกดน้ำไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2562

18 มี.ค. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟ และ สายไฟ ห้อย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2562

15 มี.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มีเสียงดังในระบบสายไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

69/2562

15 มี.ค. 2562

ดร.ยุภาพร ตงประสิทธิ์

ลูกบิดประตูชำรุด ล็อคไม่ได้ ห้องซักล้าง ชั้น 4 ภาควิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

68/2562

14 มี.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2562

14 มี.ค. 2562

นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว

เปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

66/2562

14 มี.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งล้างแอร์และเช็คน้ำยา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151