Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

117/2555

10 ก.ค. 2555

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตู้เย็นไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

116/2555

10 ก.ค. 2555

นายณรงค์ ระคำภา

พัดลมเพดานชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2555

9 ก.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ฝนตกน้ำรั้ว ห้อง 7224/6

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2555

9 ก.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ที่กดชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องที่ 1

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2555

6 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ก็อกอ่างล้างมือ 9ชุด ก๊อกน้ำเข้าโถปัสวะ 11ชุด ท่อส่งน้ำลงโถส้วม 50ชุด ชักโครก 7ชุด สายฉีดชำระ 5ชุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

112/2555

6 ก.ค. 2555

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ซ่อมประตูห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 08

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2555

6 ก.ค. 2555

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

บานเลือนไม่สามารถเลือนได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2555

6 ก.ค. 2555

นายสุชาติ เทพภูเขียว

ปลั๊กไฟทีวี หน้าอาคาร sc06 ชำรุด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

109/2555

6 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่ว 4ห้อง ประตู ฝืด 2ห้อง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

108/2555

6 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ห้องอาจารย์ ห้อง 8413 ด้วย

ส่งร้านซ่อม

107/2555

5 ก.ค. 2555

นางประนอม แสงโชติ

เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องประชุมภาควิชาคณติศาสตร์ชั้น 2 ห้อง 7208

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2555

5 ก.ค. 2555

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ต่อสายโทรศัพท์ที่ห้องพัสดุชั้น 2

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2555

4 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้อง 8210 ไม่สามารถเข้าห้องได้เลย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

104/2555

4 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องกรองน้ำ ตู้ทำน้ำเย็นชั้น 3 หลังห้อง 8313 น้ำไม่ไหล

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

103/2555

4 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้าหน้าห้อง 8105 ไม่ติด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

102/2555

4 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องอาจารย์ เพ็ญประภา ห้อง 8120 ภาควิชาสวล.

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

101/2555

3 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

อ.เตือนใจแจ้งให้เปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วย 8313-6

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

100/2555

3 ก.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์ 8313-5 มีน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

99/2555

3 ก.ค. 2555

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

สวิตช์ไฟห้องสมุดภาควิชาเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2555

3 ก.ค. 2555

นางปรานี คลังตระกูล

ท่อน้ำทิ้งห้องประชุม 2 อุดตัน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ] 211 [ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151