Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

99/2566

10 พ.ค. 2566

นายณรงค์ วงศ์แสน

ขอเพิ่มจำนวนหลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2566

3 พ.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

97/2566

2 พ.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

มีน้ำรั่วในห้องน้ำชาย ชั้นสองข้างห้องวิทยวิภาส

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

96/2566

26 เม.ย. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 2

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2566

26 เม.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

94/2566

26 เม.ย. 2566

นางสาวมาริษา มลอุทก

น้ำไหลตลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2566

18 เม.ย. 2566

นายบุญส่ง กองสุข

แอร์ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2566

10 เม.ย. 2566

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์เสีย ไม่มีความเย็นเลย (ห้องพักนักศึกษา)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

91/2566

7 เม.ย. 2566

นายบุญส่ง กองสุข

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

90/2566

5 เม.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

89/2566

5 เม.ย. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8108ห้องกรรมการกลางหลอดไฟดับ2หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2566

4 เม.ย. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ชักโคกที่ห้องน้ำชายตึกแปดชั้นบี ไม่มีฝารองนั่ง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

87/2566

3 เม.ย. 2566

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ตอนเกือบเที่ยง ช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด และช่วงบ่ายดับทั้ง 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2566

1 เม.ย. 2566

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟห้อง 8108 ดับ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2566

30 มี.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์ที่ห้อง Server อาคาร SC.06 จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ มข.-0400-15-022-000-00003/47

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

84/2566

30 มี.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์ที่ห้อง Server และห้องพักจนท. จำนวน 5 เครื่อง มข.0400-15-006-000-00016/48 ในห้องพัก 8210, มข.0400-15-006-000-00078/48 ในห้อง server, มข.0400-15-007-000-0004/48 ในห้อง server, 6502040000109 ในห้อง server, 6502040000110 ในห้อง server

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

83/2566

30 มี.ค. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เปิดใช้งานไปซักพัก ก็ดับเอง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

82/2566

29 มี.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ไฟไม่เข้า เครื่อง scan เข้าห้องสืบค้น สาขาวิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

81/2566

28 มี.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูเข้าห้องน้ำติด2ห้อง8409และ8509ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2566

24 มี.ค. 2566

นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์

หลอดไฟนีออน ห้อง 4302 ขาดจำนวน 3 หลอด (หลอดนีออนขั้วเขียว-ไม่ใช่ LED)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151