Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

211/2565

22 ส.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๒ เนื้องจากเปิดไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนบัลลาส 28 วัตต์ 1 อัน และหลอด T5 2 หลอด

210/2565

15 ส.ค. 2565

ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

ปุ่มกดลิฟท์ชั้น 5 ช่างได้มาดำเนินการซ่อมแล้วรอบนึง แต่ยังกดไม่ค่อยติดอยู่เหมือนเดิมค่ะ

ส่งร้านซ่อม

เปลี่ยนปุ่มกดใหม่

209/2565

10 ส.ค. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

208/2565

10 ส.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิทซ์ไฟช๊อต

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

207/2565

10 ส.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8201ห้องน้ำชาย โถฉี่น้ำไหลไม่หยุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

206/2565

8 ส.ค. 2565

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

แอร์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน มีน้ำหยด 2 เครื่อง ห้องเรียน AHU-204, AHU-205

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

205/2565

8 ส.ค. 2565

นายบรรยงค์ สุวรรณี

แอร์ทำงานมีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

204/2565

8 ส.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินชั้น 3 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

203/2565

8 ส.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา

หลังคาตึกมีการรั่วซึม มีน้ำหยดใส่ฝ้าเพดานแลหยดลงบนโต๊ะทำงาน ได้รับแจ้งว่าอุดรอยแล้ว แต่อาการยังรั่วเหมือนเดิม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

202/2565

8 ส.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างมือห้องประชุมสาขาวิชา ฯ ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2565

5 ส.ค. 2565

นายอนัน พิลาวุฒิ

ไม่มีข้อมูล

ไม่ดำเนินการ

200/2565

5 ส.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำ 8705,8707 ปิดประตูไม่ได้ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

199/2565

4 ส.ค. 2565

นายอนัน พิลาวุฒิ

ที่ห้องน้ำชายมีน้ำไหลตลอดที่โถปัสสาวะ(ไหลแรงมาก) ห้องน้ำ SC8201

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2565

4 ส.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8417 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะ น้ำไหลออกตลอกเวลาครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2565

3 ส.ค. 2565

นายธนากร โคธิเสน

พื้นห้องน้ำเจ้าหน้าที่หญิง มีน้ำรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

196/2565

3 ส.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

แอร์ที่ห้องพัก ไม่เย็น Sc 8801-13

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2565

2 ส.ค. 2565

ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

ลิฟท์ไม่สามารถกดใช้งานจากชั้น 1 ได้

ส่งร้านซ่อม

194/2565

2 ส.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

โช้คประตูห้อง 9207 หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

193/2565

1 ส.ค. 2565

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2565

27 ก.ค. 2565

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้อง 1306 แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151