Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

103/2565

6 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2565

2 มิ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างถ้วยจานห้อง 7208 (ห้องประชุมสาขาวิชาคริตศาสตร์ อุดตัน)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2565

2 มิ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7305 เปิดแล้วมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

100/2565

31 พ.ค. 2565

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ไฟดาวน์ไลท์ Downlight เหนือโต๊ะทำงาน หลอดขาด (LED ขนาดเท่าเดิม)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2565

31 พ.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

มีน้ำซึมออกมาบริเวณแผงสีส้มหน้าอาคารน่้ไหลเข้ามาด้านในอาคาร

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

98/2565

31 พ.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ภายในห้องประชุมวิทยวิภาส 1 ปิดไม่ติด เนื่องจาก เบลกเกอร์ตัดไฟ ทุกครั้งที่เปิดใหม่

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

อยู่ระหว่างดำเนินทางพัสดุครับ

97/2565

31 พ.ค. 2565

นายภาณุ แตงหนู

คานแตกน้ำซึมเข้าในตัวอาคาร บริเวณด้านในตัวอาคารวิทยวิภาส

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

96/2565

30 พ.ค. 2565

นายธนากร โคธิเสน

ประตูบานพับเด้งปิดแรงมาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2565

27 พ.ค. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เครื่องปรับอากาศห้องพัก อาจารย์ ผศ.พรไสว มีเสืยงดังเวลาเปิดใช้งาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2565

26 พ.ค. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ประตูกระจกเข้าห้อง 8109 เปิด-ปิด มีเสียงดัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ชุดกลอนล๊อคประตูชำรุด ไม่มีอะไหล่ทดแทน

93/2565

26 พ.ค. 2565

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟขาด2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2565

23 พ.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

ขอความอนุเคราะห์สำรวจการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ณ บริเวณสถานีตรวจวัดรังสี บริเวณดาดฟ้าของ SC 08 เนื่องจากรู้สึกถึงอาการช็อต เมื่อจับลูกกรงขณะไขเข้าไปเก็บข้อมูลภายในสถานีตรวจวัดรังสี

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

91/2565

23 พ.ค. 2565

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

ปลั้กไฟฟ้าโต๊ะปฏิบัติการชั้น 2 ตึก 8

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้เข้าตรวจสอบหน้างานแล้ว มีจุดดำเนินงานประมาณ 57จุดขึ้นไป เห็นควรจ้างเหมาดำเนินการ

90/2565

23 พ.ค. 2565

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

แอร์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน อาการ ไม่เย็น มีเสียงดัง น้ำแอร์รั่ว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

89/2565

23 พ.ค. 2565

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

ไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 2 ตึก 8 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานไม่ติด 20 หลอด (รวม อา่การหลอด กระพริบ)ห้อง 8204-8205

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ดำเนินการซ่อมไฟแสว่าง จำนวน 28 หลอด

88/2565

20 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตูห้อง 2716 ชำรุด (มีอุปกรณ์ พร้อมแล้ว)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2565

19 พ.ค. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 7 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2565

19 พ.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8422 ห้องน้ำชาย สายฉีดชำรุด ท่อส่งน้ำแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

85/2565

19 พ.ค. 2565

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด (ทางสัญจร ชั้น 3,4 ห้อง Lab ห้องเรียน ห้องวิจัย ห้องพักอาจารย์) ประมาณ 50 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2565

18 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7216 เปิดแล้วไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151