Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

5/2561

10 ม.ค. 2561

นายธนากร โคธิเสน

พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำบุคลากร(ชาย) ไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

4/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องพักอาจารย์หลอดไฟดับไม่สามารถใช้งานให้แสงสว่างได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำนักศึกษา หญิง กระพริบ ตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2561

8 ม.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

ตัวที่ 1 คอมแอร์ฝั่งทิศตะวันตก อาการหากเข้าสู่การทำความเย็น ตัวตอมแอร์จะตัดการทำงาน ตัวที่ 2 สายพานพัดลม มีเสียงดังรบกวนการเรยนการาสอน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2561

3 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

ประกอบชั้นวางของ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

459/2560

27 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำรั่วจากเพดานบริเวณหน่วยสารบรรณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

458/2560

22 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ต่อปลั๊กไฟฟ้าเพื่อใช้เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารประจำหน่วยพัสดุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

457/2560

20 ธ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

-เปลี่ยนหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์ยังไม่ติด 2 หลอดทางเดินชั้น 1 -เปลี่ยนหลอดไฟแล้วเกิดไฟช็อต ทางเดินหน้าห้อง 7113 จำนวน 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

456/2560

20 ธ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

455/2560

20 ธ.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ซ่อมรางติดม่านห้อง SC7234 2. ติดหลอดไฟเพิ่มห้อง SC7234

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

2. ติดหลอดไฟเพิ่มห้อง SC7234

454/2560

18 ธ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์รวมชั้น6,7,8 ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

453/2560

18 ธ.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

หลอดไฟห้องทำงานดับ 1 ดวง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

452/2560

18 ธ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟหลุดห้อยทางเดินหน้าสารบรรณภาคจุลชีววิทยา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

451/2560

16 ธ.ค. 2560

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

แอร์ห้อง 8205 มีเสียงดังมาก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

450/2560

14 ธ.ค. 2560

นางนาตยา ยังดี

รางครอบท่อระบายน้ำทิ้ง ช่วงตรงกลางห้องปฏิบัติการ อาคาร Sc.07 ห้อง 7109 (แตก)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

449/2560

14 ธ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8701-2 อ.สุปรีย์087-3731122 แอร์ห้องพักอาจารย์ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

448/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่วที่มอเตอร์ชินด์เล่อร์แอร์ตึก8ครับ โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

มีอาการน้ำรั่วตรงปั๊มน้ำเย็นเวลาเปิดเครื่องใช้งาน

447/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

มีน้ำล้นเข้าช่องชาร์ปหลังตึก8 ครับ(ตุ้ย)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

446/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8404 8405 8412 หลอดไฟเสีย 9หลอด(ตุ้ย)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

445/2560

28 พ.ย. 2560

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ประตูเปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151