Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

57/2563

3 เม.ย. 2563

นายสุขทวี คลังตระกูล

ขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์แอร์ตามรายการดังนี้ครับ ห้อง5101 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00011/49 อาการเสียไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00010/49 อาการเสียแอร์ไม่มีความเย็น ห้อง5102 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00006/50 อาการเสียแอร์ไม่มีความเย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ ห้อง5103 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00004/51 อาการเสียแอร์เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00005/49 อาการเสียแอร์เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-015-000-00006/51 อาการเสียแอร์ไม่มีความเย็น ปรับอุณภูมิไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

56/2563

25 มี.ค. 2563

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

แอร์ไม่เย็นค่ะออกแต่ลม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

คอมเพรสเซอร์ช็อต ร้านซ่อมเปลี่ยนใหม่

55/2563

18 มี.ค. 2563

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

หลอดไผติดๆดับๆ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

54/2563

16 มี.ค. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองทำนนำ้เย็นรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

53/2563

16 มี.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟชำรุด8103-1, 8105-2, 8404-1, 8405-1, 8412-2, 8504-1 โปรดดำเนินการก่อนสอบปลายภาค23มิย.2563

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2563

13 มี.ค. 2563

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์ที่ห้อง server ตึก 6 มข.-0400-15-022-000-00003/47 มข.-02-01-04-00-16-020-0025/48 (รด)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

51/2563

13 มี.ค. 2563

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง มข.0400-15-006-000-00016/48 ในห้อง 8210 มข.0400-15-006-000-00078/48 ในห้อง 8210 มข.0400-15-007-000-0004/48 ในห้อง 8210 6002040000040 แอร์ตัวใหม่ในห้อง serv sc.08

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

50/2563

11 มี.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำหยดที่เครื่อง 1 เครื่อง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

49/2563

10 มี.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำหยดเยอะมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

48/2563

6 มี.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

หลอดไฟในห้องทำงานดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2563

6 มี.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์น้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

46/2563

6 มี.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กแตกหลุด 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

45/2563

4 มี.ค. 2563

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์จำนวน 2 เครื่อง

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

44/2563

4 มี.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าแล้วไม่ติด(ห้องวิจัย รศ.สาธิต แ่ซ่จึง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

42/2563

2 มี.ค. 2563

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ก๊อกอ่าล้างมือชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

41/2563

2 มี.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

40/2563

2 มี.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกปิดประตูชำรุด และหน้ากากแอร์ ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เข้าห้องพัก อาจารย์ไม่ได้ กรุณาแจ้งโดยตรงอีกครั้งเมื่อเปิดห้องพักได้(0898632151)

39/2563

2 มี.ค. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ปลั๊กไฟ น้ำดื่มตู้กดน้ำ ชั้น 4

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

38/2563

24 ก.พ. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED ห้อง 7117 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

37/2563

24 ก.พ. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8308 ประตูห้องน้ำหลุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151