Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

344/2566

7 ธ.ค. 2566

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด หน้าโต๊ะคุณจิราพัชร

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

นายปราชญา แก้วภิรมย์

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

343/2566

7 ธ.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟส่องสว่างหน้าตึก SC07 เปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 5 ชุด ไฟสปอร์ตไลต์ 3 ชุด

342/2566

7 ธ.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ่อมห้องน้ำหญิงอาคารวิทยวิภาส ดังนี้ 1.มีน้ำนองบริเวณพื้นห้องน้ำ 2.ประตูห้องส้วม ปิดไม่ได้ จำนวน 1 ห้อง ขอความกรุณาด้วยครับเนื่องจากต้องรองรับงานซ้อมรับปริญญา ในช่วงวันที่ 15 ธ.ค. 66 จึงต้องมีจำนวนห้องน้ำเพื่อรองรับ น.ศ. อย่างเพียงพอ

มอบหมายงานแล้ว

341/2566

7 ธ.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

ห้องน้ำชายชั้นใต้ดิน สายชำระ ชำรุด 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

340/2566

7 ธ.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

คิวเวที ภายในห้องประชุมหลุด

มอบหมายงานแล้ว

339/2566

6 ธ.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเปิดปิดยาก ชุดแม่เหล็ก ควบคุม เปิด-ปิดประตู มีปัญหา ทำให้ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ตั้งระดับบานประตูกระจกใหม่

338/2566

4 ธ.ค. 2566

นายจิรพงศ์ เพรงมา

เพดานน้ำรั่วลงมาที่โต็ะปฏิบัติการที่14

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

สำรวจพื้นที่แล้ว รอหัวหน้าสาขาพิจารณาในลำดับต่อไป

337/2566

4 ธ.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

336/2566

30 พ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

เปลื่ยนปลั๊กเสียบใหม่ จำนวน 1 ชุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งเต้ารับใหม่ ทดแทนของเดิม 1 จุด

335/2566

30 พ.ย. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18วัตต์ 1 ชุด

334/2566

28 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

กุญแจเปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

333/2566

28 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำรั่วซึ่ม บริเวณหน้าห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2566

27 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

331/2566

27 พ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 16 หลอด ห้อง 4307 ตึกsc 04 ชั้น 3

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 16 ชุด

330/2566

27 พ.ย. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

แอร์มีกลิ่นเหม็น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-007-000-00025/48

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ร้านแก้วแอร์ดำเนินการเรียบร้อย

329/2566

27 พ.ย. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

วาวล์น้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2566

26 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

327/2566

26 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

326/2566

24 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับห้งเรียน 6704 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 2 ชุด

325/2566

24 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ทางเดิน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์4 ชุด


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151