Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

198/2567

9 เม.ย. 2567

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 2 จุด

197/2567

5 เม.ย. 2567

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟในห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะ เสีย จำนวน 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED T8 18w 6 จุด

196/2567

4 เม.ย. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือรั่ว หน้าห้อง 7224/3

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2567

4 เม.ย. 2567

นายณัฐนันท์ บุญกอง

เปลี่ยนปลั๊กไฟ 2 ชุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าใหม่ 2 จุด

194/2567

2 เม.ย. 2567

นายสุขทวี คลังตระกูล

หลังคาที่จอดรถอาคาร SC.06 ผุ พัง ตามรูป ต้องใช้ไม้ค้ำไว้ครับ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ให้ผู้รับจ้างมาซ่อมเสร็จแล้ว

193/2567

2 เม.ย. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18w 6 จุด

192/2567

2 เม.ย. 2567

นายธีระเดช ธนะภวา

SC07 หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7302 ไม่ติดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

191/2567

2 เม.ย. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

190/2567

27 มี.ค. 2567

นางสุปราณี พรมมา

ฝ้าเพดาน ห้อง 8807 รั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

189/2567

27 มี.ค. 2567

นางสุปราณี พรมมา

ตัดต้นไม้หน้าตึก SC.04 สาขาเคมี ข้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

กองจัดการสาธารณูปโภคฯ มข. มาดำเนินการเสร็จแล้ว

188/2567

27 มี.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ประตูห้องน้ำชายชำรุด เปิดออกไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ลูกบิดประตูติดขัด

187/2567

26 มี.ค. 2567

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ประตูหน้าห้องงานบริการฯชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

186/2567

25 มี.ค. 2567

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

185/2567

25 มี.ค. 2567

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนกุญแจประตู อะลูมิเนียมบานสวิง ห้อง 7225-4

184/2567

25 มี.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

โช้ค ประตู ห้อง 9207 ชำรุดมีน้ำมันไหลนองพื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2567

22 มี.ค. 2567

นางสาวณัฐธิดา แขมภูเขียว

หลอดไฟขาด เป็นหลอด(T5) จำนวน 33 หลอด และ หลอด LED เป็นหลอดคู่ ทั้งหมด 33 คู่ (66 หลอด) ห้อง 8418-8419 จะใช้งานในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18w 66 หลอด

182/2567

22 มี.ค. 2567

นางสาวอนัญญา กัลยาวรณ์

ไฟกระพริบ ติดๆดับๆ จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED t8 18 W 2 หลอด

181/2567

22 มี.ค. 2567

นางสาวกนกวรรณ สัตนันท์

ห้อง 1201-1 เครื่องปรับอากาศหยุดทำงานและเปิดใช้งานตามปกติไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เบรกเกอร์ โอเวอร์โหลดเกิน เนื่องจาก แอร์สกปรกมาก เห็นควรล้างด่วน

180/2567

21 มี.ค. 2567

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้

ไม่ดำเนินการ

ให้แจ้งในระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

179/2567

21 มี.ค. 2567

นางรัศมีวรรณ บุญจวง

ไฟบริเวณทางเดินห้องสมุด 26 หลอดกลม ไฟในห้องสมุด 1 ราง (ยาว)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151