Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

72/2560

21 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ไฟสนามข้าง อคร.ไม่ติดเปิดแล้วเบรกเกอร์ตัด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

สายไฟใต้ดินขาด

71/2560

20 ก.พ. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

น้ำจากซิงค์ล้าง (ชั้น 4 ) รั่วลงมาใส่ฝ้า ห้องแลบเครื่องมือกลาง จนฝ้าเริ่มเป็นรอย และรูเล็กๆ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2560

20 ก.พ. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ที่กดน้ำชักโครกหัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

69/2560

20 ก.พ. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

68/2560

17 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

สายฉีดชำระห้องน่ำชายน้ำซึม ชั้น 3 ทิสตะวันออก ส่วนของภาควิชาณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2560

14 ก.พ. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แขนกั้นบริเวณข้างร้านค้าทางเข้าออกด้านหลังตึก8หัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

66/2560

10 ก.พ. 2560

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้องTEM มีน้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

65/2560

9 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดป้าย ห้องวิจัย ขนาด 100 x 50 ซม. (ห้อง 7408/3 ) ป้ายมีพร้อมแล้ว ยังขาดอุปกรณ์ ในการติดตั้ง เป็นผนังยิปซั่ม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

64/2560

9 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ขนโต๊ะเก้าอี้เตรียมต้อนรับแขก

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

63/2560

8 ก.พ. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

หลุดหล่นจาดเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

62/2560

8 ก.พ. 2560

นายอนัน พิลาวุฒิ

เต้ารับที่โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปแตกชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

61/2560

8 ก.พ. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟหลุดจากเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

60/2560

8 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ท่อน้ำประปารั่วที่ใช้รดสนามหญ้าตรงบริเวณมุมตึกทิศตะวนตกเอาคาร 06

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2560

8 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ขนครุภัณฑ์ชำรุดออกขายในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30 น.

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

58/2560

7 ก.พ. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505 หลอดไฟชำรุด โต๊ะผู้สอน2หลอดครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2560

7 ก.พ. 2560

นายภาณุ แตงหนู

ซ้อมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคาร SC08

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2560

7 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

เดินสายแลนด์

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2560

7 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

หลอดไฟไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

มีภูมินันท์และธีรศักดิ์มาช่วยซ่อม

54/2560

7 ก.พ. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร1 2 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

53/2560

7 ก.พ. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โถปัสสาวะวะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151