Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

326/2565

22 ธ.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

ประตูทางออกของดาดฟ้าตึก sc 08 ชำรุดมาก ก่อให้เกิดอันตรายกับนักวิจัยที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง ณ สถานีตรวจวัดรังสี

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

325/2565

22 ธ.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

A 5102120000010 30พย. ชุดปั๊มระบายความร้อนSolid state ชำรุด 13ธค. ไปกระชากPower Supply ชำรุด B 5102120000009 13ธค. ไปกระชากPower Supply ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

324/2565

21 ธ.ค. 2565

นางสุปราณี พรมมา

ท่อรั่วหน้าห้องน้ำตึกsc.04 ชั้น2 ห้อง 4204

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

323/2565

14 ธ.ค. 2565

นางลลนา อุทโท

ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณห้องน้ำชาย-หญิง (ห้อง8515-8518) และทางเดินไม่ติด ไม่แน่ใจว่าชำรุดที่หลอดไฟหรือสายไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

322/2565

14 ธ.ค. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เกิดไฟไหม้เบรกเกอร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

321/2565

13 ธ.ค. 2565

นายธนากร โคธิเสน

เจาะผนังเพื่อติดตั้งนาฬิกา ณ ห้องวิทยวิภาส 2 (ประสานคุณภาณุ เพื่อชี้จุดติดตั้ง)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

320/2565

13 ธ.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104 แอร์ใช้งานไม่ได้ AHU-108 โอเวอร์โหลดไหม้ครับ โปรดแก้ไขด่วน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

319/2565

12 ธ.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

แอร์ภายในห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ตัว ไม่สามารถทำความเย็นได้ถึงระดับที่ 20-22 องศา ได้ ส่งผลให้หัววัดรังสีที่ต้องหล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลวเกิดความชื้นในระดับที่อันตรายต่อหัววัด จึงขอแจ้งต่อกองอาคารเพื่อทำการล้างแอร์โดยด่วน

ส่งร้านซ่อม

ให้สาขาฟิสิกส์ดำเนินการแจ้งร้านมาล้าง

318/2565

9 ธ.ค. 2565

นายอภิชาติ ขอดคำ

หลอดไม่ตืด จำนวน 11 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

317/2565

9 ธ.ค. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่วไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

316/2565

7 ธ.ค. 2565

ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

ตระแกรงครอบหลอดไฟบนเพดานหลุด 1 จุด (บริเวณประตูเข้าออก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

315/2565

6 ธ.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูชำรุดเปิดปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

314/2565

6 ธ.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

หลอดไฟในห้องพักไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

313/2565

6 ธ.ค. 2565

นางสาวสุชาวดี บรรเลงธรรม

ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า โทรออกไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

312/2565

3 ธ.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กแตกชำรุด 3 ตัว

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

311/2565

3 ธ.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำปะปาแตกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

310/2565

1 ธ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

เิปิดแล้วไม่ติด จำนวน 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

309/2565

29 พ.ย. 2565

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

ทางเดินระหว่าง ห้องแลปและห้องพักอาจารย์ ชั้น4 ตึกเคมี SC04 (ฝั่งตึก7) หลอดไฟเสีย (ติด1ดวง แต่เสียหลายดวง เหมือนเพิ่งแจ้งซ่อมไปไม่นาน แต่เสียอีกแล้ว ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร ช่วงเย็นที่เปิดไฟ เหมือนได้ยินเสียง noise ด้วยคะ)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

308/2565

28 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รั่วซึม 1 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

307/2565

28 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายชำระรั่วซึม 2 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์


Total 3813 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151