Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

142/2559

27 พ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม 2 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

141/2559

27 พ.ค. 2559

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหญิงรั่ว SC.01

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

140/2559

27 พ.ค. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

น้ำฝนซึมมาจากฝ้าเพดานชั้น4

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

139/2559

27 พ.ค. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

น้ำซึมลงมาจากห้องน้ำชั้น5ลงมาห้องน้ำชั้น4

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

138/2559

26 พ.ค. 2559

นายยุทธพงษ์ ภักมี

น้ำซึมมาจากเพดาน ลงมาที่ปลั๊กไฟของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือยังต้องใช้งานอยู่

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

137/2559

25 พ.ค. 2559

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

เปิด-ปิด ไม่ได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

136/2559

25 พ.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด ห้องพักอาจารย์จิระสุข (7219)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

135/2559

25 พ.ค. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์มีน้ำหยดออกมาจากเครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

134/2559

17 พ.ค. 2559

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เครื่องปรับอากาศห้อง 8513 ต้องมีการล้างทำความสะอาดระบบ จำนวน 2 เครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

133/2559

16 พ.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สายชำระห้องน้ำหญิง ในสำนักงานคณบดี ชำรุด อาการคือ น้ำไหลตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

132/2559

13 พ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำหัก 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

131/2559

11 พ.ค. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้องมนุษย์พันธุศาสตร์เดิม ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ

130/2559

11 พ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์สวิงไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

129/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ต่อปลั๊กเพิ่มหน้าห้อง8108ด้วยครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

128/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ลิฟท์ตึก8 เสีย1ตัวครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

127/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งย้อนหลัง8304ไฟฟ้ามีปัญหาครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2559

3 พ.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพักอาจารย์ 7217 หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2559

2 พ.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ห้องเก็บของ งานวิจัย ติดกับห้อง unit B น้ำฝนซึม เอกสารเปียกทั้งหมด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

124/2559

2 พ.ค. 2559

นางสาวมยุรี กังวลงาน

เปิดไฟแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2559

2 พ.ค. 2559

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟที่ห้องน้ำหญิง ตึกหลอด ชั้น1 มีอาการกระพิบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151