Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

156/2560

18 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8306 กุญแจประตูกระจกชำรุด โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

155/2560

18 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2560

18 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

สายชำระห้องน้ำชาย ชั้น 2 ทางอ้านทิศตะวันออก มีน้ำหยดตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

153/2560

18 เม.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิตช์ไฟห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

152/2560

18 เม.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ปั๊มน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องผลิตนำบริสุทธิ์รั่วและซึมเป็นจำนวนมาก ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องแก้ไขด่วน เพราะนักศึกษาและอาจารย์ต้องใช้น้ำในการทำ lab

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

151/2560

18 เม.ย. 2560

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

อ่างล้างจานในห้องครัว ท่อตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2560

18 เม.ย. 2560

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

หลอดไฟขาด ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

149/2560

12 เม.ย. 2560

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟ ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

148/2560

10 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพิ มล กลกิจ เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วไม่เย็นจำนวน 3 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

147/2560

10 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505น้ น้ำแอร์รั่วลงมาอย่างแรงครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

146/2560

4 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟโถงบันได ชั้นBถึงชั้น8 ไม่ติด13หลอดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2560

4 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟชั้นB ไม่ติด9หลอดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

144/2560

4 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น8 ท่อน้ำรั่วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

143/2560

4 เม.ย. 2560

นางลลนา อุทโท

ท่อน้ำทิ้งบริเวณหลังห้องแลป 8519 รั่วมีน้ำหยดออกมาเจิ่งนองพื้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

142/2560

4 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ก๊อกหัก ชั้น2ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

141/2560

4 เม.ย. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

หน้าต่างห้องพักอาจารย์ ผศ.เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ล๊อคไม่ได้ จำเป็นต้องซ่อมเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

140/2560

3 เม.ย. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

โคมไฟฟ้าชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

139/2560

31 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7408/2 เปิดแล้วมีน้ำไหลหยดลงพื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

138/2560

29 มี.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

ท่อน้ำบนเพดาน ห้องน้ำหญิงชั้น 8 ตึก 8 ห้อง SC8811 มีน้ำรั่วลงมาตลอดเวลา จนพื้นท่วมพื้นห้องน้ำ ตลอดเวลาค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2560

29 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้องเรียน 7302 เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151