Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

118/2561

9 เม.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สวิตซ์มีเสียงไฟซ๊อต

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2561

5 เม.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

น้ำแอร์หยดในห้องเรียน (รายการเดิมที่เคยแจ้งไปแล้ว)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2561

5 เม.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

น้ำแอร์หยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2561

4 เม.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2561

3 เม.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด (ห้อง2707) รศ.นรากร คณาศรี)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

-ขอความอนุเคราะห์ย้ายโต๊ะทำงานจำนวน 4 ตัวไปเก็บที่หน่วยอาคารฯ ในวันจันที่ 2 เมษายน 2561 -ติดรูปภาพบริเวณหน้าห้องผู้บริหาร ภายในสำนักงานคณบดี

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำฝนรั่วจากหลังคาบริเวณหน่วยสารบรรณ และห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำให้เอกสารราชการเสียหาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ย้ายโต๊ะทำงานห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2561

28 มี.ค. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ปั๊มลมไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

109/2561

27 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอดไฟเดิมมีอยู่แล้ว 2 หลอด แต่เปิดใช้งานเพียง 1 หลอด ขณะนี้ต้องการแสงสว่างเพิ่มเติม จึงขอให้เปิดหลอดไฟฟ้าให้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2561

27 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

วาวล์น้ำอ่างล้างมือรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2561

27 มี.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โทรศัพท์ IP phone ไม่มีสัญญาณ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ส่งต่อ it เช็คระบบสัญญาณ

106/2561

27 มี.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หน้าห้อง 7404 จำนวน 1 หลอด ห้องหน้าชาย ชั้น4 จำนวน 1 หลอด ห้อง 7405 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2561

27 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

104/2561

27 มี.ค. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เบรคเกอร์เมน หลวม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

103/2561

27 มี.ค. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

แอร์ห้อง 8304, 8305 เสียงกังมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

102/2561

27 มี.ค. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ไฟที่โต๊ะอาจารย์ ติดๆดับๆ 1 หลอด ห้อง 8504

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2561

26 มี.ค. 2561

นางลลนา อุทโท

มีน้ำหยดลงจากฝ้าเพดานห้อง 8519 น่าจะเกิดจากท่อปะปารั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ระบบท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือชั้น6รั่วซึมจำเป็นต้องเจาะช่องเพดานเพื่อทำการซ่อม

100/2561

26 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ติดอักษร น. ของป้ายชื่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯ ที่หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2561

26 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

วาวล์น้ำอ่างล้างมือรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151