Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

355/2560

13 ก.ย. 2560

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

เสียบปลั๊กแล้วมีประกายไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2560

13 ก.ย. 2560

นางสาวมาริษา มลอุทก

ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2560

13 ก.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ

Sc07 ไฟในห้องนำ้ชาย และหญิง ชั้น 4 ด้านห้องพิมลกลกิจ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

352/2560

12 ก.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟช็อตบริเวณใต้โต๊ะปฏิบัติการ 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

349/2560

12 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟบันได1หลอด มีชัยดำเนินการให้แล้วครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

348/2560

12 ก.ย. 2560

นายธนากร โคธิเสน

น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน ในห้องน้ำหญิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

347/2560

11 ก.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

- ขนย้ายแอร์เครื่องเก่าที่เอาออกจากห้องเครื่องมือไปเก็บให้เรียบร้อย จำนวน 2 เครื่อง - ย้ายโต๊ะทำงานจากชั้น 3 ลงไปชั้น 1 จำนวน 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

346/2560

11 ก.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดิน หน้าห้องน้ำ ไม่ติด จกนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

345/2560

11 ก.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

มีการปรับปรุงใหม่ โดยใช้บริษัทรับเหมา

344/2560

8 ก.ย. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไฟช็อต

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

343/2560

8 ก.ย. 2560

นายยุทธพงษ์ ภักมี

เมื่อคืนมีประกายไฟที่ราวเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ข้างตึก SC07 4 ครั้ง และมีเสียงดังประทุ และได้แจ้งไปยังหน่วยอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมาดูแล้ว 1 รอบ ช่างของมหาลัยบอกให้ติดต่อช่างคณะฯ มาดูอีกที และบอกว่าอาจเป็นที่สวิตซ์หลวม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เสาไฟฟ้าส่องสว่าง(เสาถนน)บริเวณหม้อแปลง SC. 07 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ยังใช้งานไม่ได้

342/2560

8 ก.ย. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตั้งระดับแอร์ใหม่

341/2560

7 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด ห้อง8220-4หลอด, 8221-3หลอด ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

340/2560

4 ก.ย. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

อ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

339/2560

4 ก.ย. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2560

4 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น8น้ำไม่ไหลครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

337/2560

1 ก.ย. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนหลอดไฟโคมทางเดินหน้าห้อง 6325

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

336/2560

1 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น1สายน้ำดีเข้าเครื่องกรองน้ำดื่มแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

335/2560

31 ส.ค. 2560

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เปลี่ยนธงชาติไทย ที่หน้าตึก sc.06 คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก ธงเดิมขาดและชำรุดหมดแล้ว

ไม่ดำเนินการ

ในระหว่างนี้งดประดับธง

334/2560

31 ส.ค. 2560

นายขวัญชัย มูลเค้า

หลอดไฟ ดับ สอง หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

รอห้องเรียนว่างวันจันทร์


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151