Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

285/2557

20 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

ไฟฟ้าหลอดสว่างติดตึก

กำลังดำเนินการซ่อม

284/2557

20 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

ไฟโคมหน้าตึก07ไม่ติดทำให้มืดมาก

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2557

19 พ.ย. 2557

นางประนอม แสงโชติ

เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินชั้นสอง ห้องวิจ้ยชั้น 4 (ช่างมาดำเนินการให้แล้ว ทำต่อจากที่มาติดตั้งบอร์ด) มีคุณมีชัย คุณชูเกียรติ คุณสันติด

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2557

19 พ.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทดสอบ01 ทดสอบ01

ทดสอบ1

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

281/2557

19 พ.ย. 2557

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ทดสอบ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

280/2557

19 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าในห้องกระพริบ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดแล้ว แต่ก็ยังกระพริบอยู่เหมือนเดิม อาจารย์ประจำห้องทำงานด้วยความลำบาก(7218)

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

279/2557

17 พ.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติดจำนวน 5 หลอด และติดตั้งบอร์ดหน้าห้อง

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

278/2557

17 พ.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งสายกาวด์ Shaker

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

277/2557

17 พ.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งหลอดไฟจำนวน 8 ชุด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

276/2557

14 พ.ย. 2557

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ฝาชักโครกห้องน้ำห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี แตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2557

14 พ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตุ้เย็นไม่เย็น

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

274/2557

14 พ.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ปิดน้ำไม่ได้

กำลังดำเนินการซ่อม

273/2557

13 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

ประตูเข้าห้องเรียนเปิดยากเนื่องจากด้านล่างประตูถูกับพื้นห้องเรียน (7306)

กำลังดำเนินการซ่อม

272/2557

13 พ.ย. 2557

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

หลอดไฟกระพริบ ติดๆดับๆ

กำลังดำเนินการซ่อม

271/2557

13 พ.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องพัก อ.อัจฉราภรณ์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

270/2557

13 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดสำหรับห้อง SC.7207

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

269/2557

11 พ.ย. 2557

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

test

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

268/2557

5 พ.ย. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

มีอาการกระพริบ เจ้าหย้าที่ส่วนของภาคได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแล้วเบื้องต้นแต่อาการกระพริบยังเป็นอยู่เหมือนเดิม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

267/2557

5 พ.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนสวิตช์พัดลมดูดอาการ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

266/2557

5 พ.ย. 2557

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

ต่อพ่วงโทรศัพท์เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] 133 [ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151