Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

346/2558

26 ต.ค. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

wifi ใช้ไม่ได้

ไม่ดำเนินการ

ได้แจ้งให้ฝ่าย IT ไปสำรวจและแก้ไข

345/2558

26 ต.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แล็ปชีวะน้ำหยดจากท่อสีเหลืองเพดานชั้น3ลงโต๊ะแล็ปครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

344/2558

26 ต.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีควันฟุ้งเต็มห้อง ปลั๊กพ่วงไหม้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

343/2558

22 ต.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายโต๊ะขาว จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้บุนวม จำนวน 10 ตัว ไปยังห้อง 1302 เพื่อจัดเป็นห้องประชุมและบรรยายสำหรับผู้เข้าชมห้องเครื่องมือกลาง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

342/2558

21 ต.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 46372

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

341/2558

20 ต.ค. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด (ห้องวิจัยอาจารย์สาะต แซ่จึง) ชั้น 4

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

340/2558

20 ต.ค. 2558

นางลลนา อุทโท

โทรศัพท์ภายในอาคาร sc08 ไม่มีสัญญาณ หมายเลขที่ไม่มีสัญญาณ 8501 8502 8601 8602 8701 8702 8801 8802

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

เนื่องจากการซ่อมต้องใช้เงินจำนวนมากไม่คุ้มค่าและในปัจจุบันนี้ภารกิจสื่อสาร มข.ไม่มีนโยบายซ่อมเลขหมายโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อก ให้เปลี่ยนไปใช้ IP-P้hone แทน

339/2558

19 ต.ค. 2558

นางอุราวรรณ ดีโยธา

เสาบริเวณที่กั้นทางเข้าอาคารถูกรถชนพัง ปูนบริเวณฐานรองเสาแตก (ฝั่งขาออกประตู)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2558

19 ต.ค. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เปิด ปิดเสียงดัง มือจ้บหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

337/2558

18 ต.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คทาทัธ ตั้งกาญจนวง

1. ฝาครอบเบรกเกอร์แอร์ชำรุด 2. หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

336/2558

16 ต.ค. 2558

นางสนธนี วรชินา

กรอบประตูห้อง 3201 หย่อน (ประตูอลูมิเนียม) 4 ประตู

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

335/2558

16 ต.ค. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ประตูบานเลื่อนเปิดยาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

334/2558

16 ต.ค. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อระบายน้ำตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

333/2558

16 ต.ค. 2558

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ประตูสไลด์กระจกเลือนเข้าออกยาก และเวลาเลื่อนมีเสียงดังปิดไม่สนิท

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2558

16 ต.ค. 2558

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

คอยด์ร้อนแอร์ ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2558

15 ต.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ห้อง7120 อ่างล้างน้ำไม่ไหลลง (ท่อตัน)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2558

15 ต.ค. 2558

นางสาวนฤนาท คุณธรรม

หลอดไฟ บริเวณลานกระเบื้อง ฝั่งติดประตูห้องประชุม 1 ไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2558

15 ต.ค. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ขนย้ายท่อประปาเก่า ที่รื้อออกมาจากห้องแลบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2558

15 ต.ค. 2558

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

-แอร์ ตึกกลม sc1102ตัวทื่2 เมื่อเวลาเปิดสวิสต์แล้ว สวิสต์จะตีกลับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

327/2558

14 ต.ค. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

สัญญาณไม่มี

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] 133 [ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151