Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

242/2556

20 พ.ย. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

สัญญาณไม่สามารถโทรออกได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

241/2556

20 พ.ย. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

-ขนย้านเอกสารจากห้องรองวิชาการ ไปเก็บที่ห้องเก็บเอกสาร

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

240/2556

18 พ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำห้อง 7114,7115,7116,7117 ไม่ค่อยไหลมา 2 อาทิตย์

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

239/2556

15 พ.ย. 2556

นายบุญส่ง กองสุข

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ในห้อง SEM ไม่ค่อยเย็น น่าจะมีการล้างทำความสะอาดระบบกรอง ระบบอื่นๆ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

238/2556

13 พ.ย. 2556

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

โทรออก-รับสายไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

237/2556

13 พ.ย. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

-รังนก เกาะพัดลมบนเพดาน ลานออกกำลังกาย ด้านหลังห้องประชุม 1 -พัดลม (ใบพัดไม่ทำงาน) เครื่องที่ติดกับพัดลมตัวที่รังนกเกาะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

236/2556

12 พ.ย. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เปลี่ยนหลอดไฟหรี่ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี (ตรวจสอบบริเวณรางไฟที่มีน้ำหยด ป้องกันไฟฟ้าซ๊อต)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

235/2556

12 พ.ย. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ซ่อมโช้คอัพบานประตูห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ตึก 6

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

234/2556

12 พ.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

สวิทซ์ทิซิโน้ไม่ทำงาน กดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

233/2556

12 พ.ย. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

จอรับภาพโปรเจกเตอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

232/2556

7 พ.ย. 2556

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2556

6 พ.ย. 2556

นางกิตติยา ค้อชากุล

ประตูห้องแลบ 8420 ปิดไม่สนิท และเวลาเปิดกว้างจะมีเสียงดังคล้ายประตูจะหัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2556

6 พ.ย. 2556

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

ไฟส่องสว่างหน้ากระดำชำรุดไม่ติด 1103

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2556

6 พ.ย. 2556

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

จอฉายภาพ vdo ม้วนไม่ขึ้น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

228/2556

6 พ.ย. 2556

นายสันติ บัวหอม

ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถหน้าอาคาร 07 ไม่ติดทั้งหมด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2556

6 พ.ย. 2556

นายบุญส่ง กองสุข

คันชักโครกไม่ทำงาน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2556

5 พ.ย. 2556

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

โทรออกไม่ได้ค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2556

5 พ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ย้ายปลั้กไฟห้องเก็บสารเคมี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

224/2556

5 พ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

1.ท่อซิงค์น้ำอ่างล้างหน้าชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 2.สายฉีดชักโครกห้องน้ำหญิงรั่วซึม ชั้น 2

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2556

1 พ.ย. 2556

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

เบอร์ออนไลน์ โทร เข้า-ออก ไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] 167 [ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151